Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 127 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Felsefe - Düşünce/Marksizm - Sosyalizm - Kapitalizm
Halkın Devlet Yönetimine Katılımı Üzerine
Marx ile Engels, "işçi sınıfının kurtuluşu işçi sınıfının kendi eseri olmak zorundadır" diyordu. Peki ama nasıl? Bu derleme, Lenin'in, 1917 Ekim Devrimi'nden kısa bir süre önce ve devrimi izleyen yıllarda bu soruya verdiği cevapları bir araya ge...
10.00 EUR
Komünist Manıfesto
Komünist Manifesto`nun bu basımı, yeni bir Türkçe çevirinin yanı sıra, "Komünist Parti Manifestosu"nun 1848`deki ilk basımının (sonraki basımlarla karşılaştırılarak onarılmış) özgün metniyle Marx ve Engels`in değişik basımlara yazdığı bütün önsö...
4.00 EUR
Eleştirel Eğitim ve Marksizm
Bu Marksist bir kitaptır. Kemer sıkma kapitalizmi ve sefilleştirici kapitalizmin ilk saldırısıyla ve toplumun ve eğitimin gittikçe artan metalaştırılması, piyasalaştırılması, özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi ile Marksist teori ve analiz ve Marksist...
15.00 EUR
Aydınlar Sosyalizmi
Sosyalizm özgürlük için bir adım mı? Yoksa halkı kontrol altında tutmak için kötüye kullanılan bir kavram mı? Proleter diktatörlük proleter sömürüyü ortadan kaldırabilir mi? Aydınlar gerçekten proletaryayı egemen kılmak mı istiyorlar, yoksa bilgi aracılığ...
12.50 EUR
Komünist Manifesto
Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerinden biridir. "Bu küçük kitapçığın ağırlığı pek çok cilde denktir. Bugüne dek uygar dünyada örgütlü ve mücadeleci proletaryanın tümüne hayat ve hareket veren onun ruhudur." -Leni...
5.00 EUR
Çizgilerle Komünist Manifeto
Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerindendir. Karl Marx ile Friedrich Engels tarafından kaleme alınan Komünist Manifestonun ilk basımı 1848 Şubatında Londrada yayınlandı. O tarihten bugüne belli başlı dünya dillerinde sayısız...
8.00 EUR
Bolşevik Devrimi 1 - Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923
Bolşevik Devrimi´nin bu ilk cildi, Bolşevizm´in doğuşunu ve gelişmesini, 1905 ve 1917 devrimlerini ve Sovyet iktidarını içeriyor. Kitabın Türkçe literatüre yapacağı daha önemli katkı ise, parti, Sovyet ve iktidar aygıtları arasındaki ilişkilere iktidarda...
21.00 EUR
Komünist Manifesto
Karl Marx ve Friedrich Engels´in, Komünistler Birliği´nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, 1848 Şubat´ında, tüm Avrupa´nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra´nın gösterişsiz bir basımevinde basıldı. Bilimsel sosya...
5.00 EUR
Frankfurt Okulu
Vita contemplativa'dan, yani seyirci yaşamdan vita activa'ya, etkin yaşama geçiş diye nitelenen modern bilim, insanın doğaya egemenliğini ilan ettiği büyük bir altüst oluşla gerçekleşti. Seyir büyük ölçüde theoria'yı içeriyor, insan içerisinde yaşadığı do...
11.50 EUR
Sosyalizm ve Siyasi Mücadele
Plehanov işçi sınıfının tarihsel rolü ve bağımsız örgütlenmesi vurgusuyla Marksizm'in Rusya'da birinci perdesini açtı. Ancak bu perdenin esin kaynağı, II. Enternasyonalciliğin kimi izlerini taşıyordu. Plehanov'un hazırlıklarının hızla tamamlanmasını önerd...
7.00 EUR
Toplam 127 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1