Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 43 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Tarih - Coğrafya/Dünya Devrimler Tarihi
İngiltere'de Devrim Çağı 1603 - 1714
"Muzaffer devrim" olarak anılan İngiliz Devrimi, bir yüzyıl boyunca devam eden siyasal, dinsel, iktisadi ve kültürel bir dönüşüm sürecine yayılır. Bu süreçte Kral'ın ve parlamentonun rolü, siyasal çatışmalar içinde tekrar tekrar farklı sınırlar...
19.00 EUR
La Révolution Grecque de 1862 Et L'insurrection Crétoise de 1866
AVANT-PROPOS ABRÉVIATIONS PRÉFACE à la première édi-tion 1. LA DÉFAITE DE L'ARISTOCRATIE MILITAIRE ET LA CHUTE DU ROI OTHON I. Les couches sociales qui appuyèrent Othon II. Les couches sociales qui renversèrent Othon III. La révolu-tion d'octobre 1862 - L...
40.00 EUR
Fransız Devrimi Tarihi
Fransız Devrimi insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. Devrim, on sekizinci yüzyıl sonunda başta Fransa'yı sarsarak sosyal bir akım başlatmış, daha sonra Avrupa'yı, hatta tüm dünyayı büyük ölçüde etkilemiş ve cazibesini günümüze dek korumuştur...
15.00 EUR
1908 Hürriyet Devrimi (Belgesel)
Fransız Devrimi'nden esinlenen büyük bir altüst oluş... Abdülhamit istibdadının hüküm sürdüğü Osmanlı'da bir 'devrim' ve ondan daha köklü bir devrimin ilk basamağı... Prof. Dr. Halil İnalcık'ın deyişiyle, 'Saltanatı fiilen yıkan ve günümüz Türkiye Cumhu...
12.50 EUR
Komün'ün Asi Kadınları
Gay L. Gullickson, canlı bir dille yazılmış ve resimlerle zenginleştirilmiş bu kitapta, Paris Komünü olarak bilinen başkaldırının bir parçası olan kadınların nasıl temsil edildiğini inceliyor. Bu isyanla ve onun Fransız ordusunca kanlı biçimde bastırılmas...
12.50 EUR
Komün
Paris Komünü, Fransa'da iki buçuk aya yakın iktidarda kalmasına rağmen sosyalizm tarihinin önemli bir deneyimini oluşturmaktadır. Louise Michel, içinde aktif olarak yer aldığı Komün'e ve ardından yaşanan yirmi beş yıllık bir sürece tanıklık etmemizi sağlı...
15.00 EUR
1871 Paris Komünü Tarihi
(1.Cilt ve 2.Cilt Birleştirilmiş Yeni Basım) Paris Komünü Üzerine Bir Klasik Paris Komünü üzerinden yola çıkan değerlendirmelere çokça rastlanır. Özellikle dünyada ve Türkiye'de son yıllarda başlayan, arkasının kesilmeyeceği de anlaşılan isyan dalgasıy...
24.00 EUR
Komünist Parti Manifestosu
Komünistler, görüş ve niyetlerini gizlemeyi reddederler. Amaçlarına ancak bugüne kadarki tüm toplumsal düzenin zorla yıkılmasıyla ulaşabileceklerini açıkça bildirirler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim ürküntüsüyle tir tir titresinler. Proleterl...
3.00 EUR
Fransız Devrimi
İnsanlık tarihinin başat olgularından biri hakkında kaleme alınan bu özlü soruşturma, önce Dickens, Tolstoy gibi edebi figürler ya da Barones Orczy gibi tarihsel kişiliklerle bütünleşen örnekleyici imgeleri ele alıyor. Sonra, yıkıcı olduğu kadar yeniden y...
7.00 EUR
Yurttaşlar
Bu anıtsal kitap başlangıcından 1794'teki Terör Dönemine kadar Fransız Devriminin vakayinamesidir. Schama son zamanlarda tarihsel olayların ekonominin karanlık faktörlerindeki örüntülerle açıklanmaya çalışılmasına karşı çıkıyor. Eski Rejimi ele alıyor ve...
23.50 EUR
Toplam 43 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1