Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 50 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Edebiyat/Şiir - Cumhuriyet Dönemi Öncesi
Garibce Yazmış Diyeler
"Koca ciltlere baliğ nice nesir yazdı Kisveyi taba bürünme oldu muradı Sonra nedir derdi işi şiire sardı Onda da iyi mi, belli bir yere vardı Sonunda şiirler ete kemiğe büründü "Garibce Yazmış Diyeler" böyle göründü Tanı Garibce'yi, bilg...
6.50 EUR
Beng ü Bâde
Beng ü Bâde, Fuzûlî'nin 444 beyitlik bir kısa mesnevisi. Mesne­vi sözünden umumiyetle Mevlâna'nın eseri akla gelmekle beraber esasen mesnevi, doğu edebiyat mecrâsının nazım türlerinden biri. Fuzûlî'nin Beng'i (Esrar) ve Bâde'yi (Şarap) kişileştirerek, ken...
12.00 EUR
Hayrabolulu Hasîb Dîvânı
Ciğerüm şerhaların dîde-i giryân büyüdür Saky-ı emtâr ile ezhârumı bustân büyüdür Nefes aldukca cesâmet gelür ejderhâya Nefs-i emmâreyi endîşe-i'isyan büyüdür Kâbil-i feyz olamaz düşmeyicek hâke nebât Mütevâzı' olanı rahmet-i Rahmân büyüdür Dâğ bas sîn...
11.50 EUR
Dîvân
İğne gibi geçtim gerçi dünyânın vârından yoğundan Henüz zülüf teliyle dünyâ bağı gelir ardımdan
20.00 EUR
Bir Demet Gül
Artık sustum ve akmakta olan ırmağına bıraktım kendimi, Çünkü senin ırmağından alır akıcılığı ter ü tâze şiirim benim
15.00 EUR
Kuşlar Dîvânı
Türk şiir göklerinde uçuşan kuşların sayısı onlarla ifâde edilebilir. Hatta bunlara ankâ, hümâ, kaknüs ve mûsîkâr gibi yalnız hayâl âlemimizde süzülenleri de eklemeliyiz. Mısraların arasındaki kuşlar dünyası öylesine renklidir ki şöyle bir göz attığımızda...
11.00 EUR
Divân
Bâkî (1526-1600): Şiirlerinde Bâkî mahlasını kullanan şairin asıl adı Mahmud Abdülbâkî'dir, "şairler sultanı" olarak anılır. Osmanlı İmparatorluğu bürokrat ve şairlerinin XVI. yüzyılda en önde gelenidir. Kanunî'yi saltanatı süresince en çok memn...
16.00 EUR
Divân (Ciltli)
Bâkî (1526-1600): Şiirlerinde Bâkî mahlasını kullanan şairin asıl adı Mahmud Abdülbâkî'dir, "şairler sultanı" olarak anılır. Osmanlı İmparatorluğu bürokrat ve şairlerinin XVI. yüzyılda en önde gelenidir. Kanunî'yi saltanatı süresince en çok memn...
23.50 EUR
Şairin Gönül Miracı Adı Aşk
Bu çalışma farklı zamanlarda yazdığımız makalelerin bir araya getirilmesi ile ortaya çıktı. Makaleler gözden geçirilerek ekleme ve çıkarmalar yapıldı. Böylece başlangıçtan son dönem divan şairlerine kadar geniş bir yelpazede aşk kavramının izi sürüldü. Kâ...
15.00 EUR
Toplam 50 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1