Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 173 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Edebiyat/Edebiyat Referans Kitaplar
Osmanlı Şiiri Antolojisi
Mimari, yazı, süsleme sanatları ve musiki gibi göze ve kulağa hitap eden sanatlarda kendine has bir çizgisi ve ihtişamı bulunan Osmanlı´nın, kültür değişimleri sebebiyle günümüz insanınca yeteri kadar tanınmayan, belki de bütün bu sanat dallarından daha p...
20.00 EUR
Tenkit
Kendimi ya da türümü tenkit ile başlayabilir miyim, Fakir Baykurt ve diyelim Kemal Tahir'i tenkit ediyorduk, yazdıklarında estetiği kıt buluyorduk. Güzel ve hâlâ oradayız, hâlâ kıt sayıyoruz ancak her ikisi de ellili ve altmışlı yıllarda ve yetmişli yılla...
15.00 EUR
Modernizm İdeolojisi
Marksist eleştirmen ve kültür teorisyeni Fredric Jameson´ın edebiyat yazılarından hazırladığımız kapsamlı bir seçki: Yorumlama teorisi, edebi tür anlayışları, Üçüncü Dünya Edebiyatı ve ulusal alegori, siyasal bir sorun olarak haz, edebiyat eleştirisinin t...
22.00 EUR
Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar
Sözü sihir kıvamına getirmek için, bir sarrafın altın işlerken gösterdiği titizlikle çalışan sanatçıların, insan ruhuna haz verecek eserleri hangi yollarla vücuda getirdiklerini anlayabilmek, söz ve anlam sanatlarının iyi bilinmesini gerektirir. Sözle sih...
14.00 EUR
Yeni Türk Edebiyatı - I
Osmanlı Devleti'nin askeri, hukuk, yönetim ve eğitim alanında başlatmış olduğu yenileşme süreci, XIX. yüzyılın ilk yarısından itibaren birçok alanda belirginleşmeye başlar. Toplumsal hayatta değişimin önemli bir boyutta hissedildiği alanlardan biri de ede...
20.00 EUR
Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
Türk edebiyatının islam medeniyeti kadrosu içinde doğmuş olan Divan Edebiyatından sıyrılarak avrupai bir karaktere bürünmeye başlaması XIX. asrın ikinci yarısına rastlar. İslami edebiyatın bütün özelliklerine sahip olabilmek için XI. asırdan XV. asıra kad...
18.50 EUR
Artvinli Halk Şairi Gülden
1962 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Reyhanlı'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Lisans, Gazi Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktorasını bitirdikten sonra on yedi yıl Mustaf Kemal Üniversite...
10.00 EUR
Edebiyat Yazıları
Adorno’dan kültürel göndermelerini ve Türkçede okunabilirliğini gözeterek seçtiğimiz on edebiyat yazısı var kitapta… Kavramlaştırma Adorno’ya göre, farklı şeylerin ve olguların bir kalıba dökülmesi, tikelin genele indirgenmesidir – kuşkusuz eleştirel meti...
10.75 EUR
Edebiyat Bilimine Giriş
Edebiyat Bilimine Giriş kitabında ele alınan bazı konu başlıkları: -Edebi iletişim -Edebiyat sistemi -Hukuki ve kavram olarak yazar -Yazarlık modelleri -Werther'in macerası -Okur yönlendirimi -Gerilim yönlendirme -Metin üretim araçları (Retorik, poetika,...
14.00 EUR
Örneklerle Dünya Edebiyatı
Edebiyat, estetik var oluşu öne çıkaran kurmaca bir yapıdır.İnsanlar edebî dil vasıtasıyla sanatsal bir doyuma ulaşmak isterler. Bu kurmaca yapıdaki en temel özellik ise estetik var oluştur. Bu ihtiyacı karşılamak için estetik ürünler ortaya koyan milletl...
15.00 EUR
Toplam 173 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1