Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 35 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Sosyoloji - Toplum Bilimleri/Sendika - Sivil Toplum Örgütleri
Dünden Bugüne Uluslararası Sendikal Hareket
"İlişkiler, tartışmalar ve çelişkiler ışığında uluslararası sendikal harekette son örgütlülük modelleri ve ortaya konulan yeni örgütlülük eğiliminde, eskinin izleri..." Küresel kapitalizmin etkisini arttırmasıyla, işçi sınıfının uluslararası ö...
12.50 EUR
İşçi Sınıfı Mücadelesi KESK ve Bölücülük
Türkiye işçi sınıfının mücadelesinin yükseldiği günlerdeyiz. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz giderek daha da derinleşiyor. Geçmiş yıllarda düşük ücretlerini ancak fazla mesaiye kalarak aldıkları ek parayla artıran ve kredi kartlarına yüklenen i...
7.00 EUR
DİSK (1967-1975)
Türkiye Devrimci İşçi Konfederasyonu (DİSK) 1967'de kuruldu. O zamana kadar tek işçi konfederasyonu olan Türk-İş'e karşı kısa zamanda, sendikal alanda geniş bir işçi mücadelesi örgütledi. Türkiye sosyalist hareketinin tarihinde politik ve ideolojik bir kı...
18.50 EUR
Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi
Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 2. baskısını yapan kitap, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin müfredatında farklı adlarda yer almakta olan "Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi" dersine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kita...
10.25 EUR
Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim ve Yönetim Sorunları
Demokrasinin ve sivil toplumun gelişmesi yolunda en önemli görevleri üstlenenlerden biri de sivil toplum kuruluşlarıdır. Ülkemizde son yıllarda birçok yasal düzenleme ile STK'lerin önündeki bürokratik engellerin kaldırılması, iş ve işlemlerinin kolaylaştı...
5.00 EUR
Sivil Toplum ve Ötesi
Sivil toplum kavramı azgelişmiş ülkelere bir ikiliği bağrında taşıyarak girdi. Özellikle de, uzun yıllar boyu askeri diktatörlükler altında yaşamış olan toplumlar, sivil toplumu kurma projesinin bu muğlaklaşmış anlamı için çok uygun toplumlardı: Bu ülkele...
12.50 EUR
21. Yüzyıl Sivil Toplumun Şafağı
İşte sivil toplum ve sosyal girişimcilik; hangi dil, din, etnitise ve kültüre ait olursa olsun insan, çevre, ülke, dünya ve en genelde insanlık adına kaygı duymanın adıdır. Bu yönüyle günümüzde kamu ve özel sektörden sonra ?üçüncü sektör" olarak orta...
12.50 EUR
STK'lar İçin Çocuğa Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu
Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi'nin amacı ilgili konulardaki kamunun yaptığı harcamaların izlenebilmesi için yöntem önermek ve izleme formatını STK'lara sunmak, kamu harcamalarını izlemeyi amaçlayan kişi, STK ya da platformlar için kaynak olarak kullanıl...
7.50 EUR
Stk'lar Yerleşme ve Yerel Yönetimler
Elinizdeki kitap ilki 1994 yılında beş sivil toplum kuruluşunun düzenleyiciliğinde gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşları sempozyumlarının on birincisinde yapılan oturumların derlemesini içermektedir. "Sivil Toplum Kuruluşları, Yerelleşme ve Yere...
12.50 EUR
Toplam 35 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1