Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 71 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Tarih - Coğrafya/Selçuklu - Osmanlı Uygarlığı
Vurun Osmanlı'ya
"Hükümet-i mutlaka devrine ait tuğralar ve halkını tutsak eden hükümdarların methedilmelerini havi levhalar bulunmaktadır. Ekserisi en hasis bir çıkar amacıyla yazılmış ve kazdırılmış olan bu levha ve tuğraların bu haliyle bırakılması ve mesela Cumhu...
6.88 EUR
Osmanlı Mirası
Gazeteci Yazar Taha Akyol soruyor, geçmişten geleceğe tarihî gelişmelere ışık tutarken, tarihin bıraktığı izleri irdeleyen, günümüzün "tarihi sevdiren adamı" olarak bilinen, Türkiyenin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı Osmanlı ve Cumhuriyete dair b...
5.63 EUR
Devlet-i 'Aliyye - III
Devlet-i 'Aliyye'nin birinci cildi Osmanlı Devleti'nin bir beylikten Balkanlar ve Ortadoğu'ya hükmeden güçlü bir imparatorluğu dönüşümünü konu alır. İkinci cilt ise padişah otoritesinin zayıfladığı ve yok olduğu 17. Yüzyılın ilk yarısındaki iktidar mücade...
13.00 EUR
Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu
Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) tartışmasının isim babası olan Divitçioğlu, düşünce dünyamıza yön veren eserleriyle ortaçağ tarihçiliğinde özel bir yere sahiptir. Oyun teorisinden üç işlev teorisine dek farklı yaklaşımlarla, klasik tarihçiliğin dışına çıkan...
9.00 EUR
Osmanlı Beyliğinin  Kuruluşu
Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) tartışmasının isim babası olan Divitçioğlu, düşünce dünyamıza yön veren eserleriyle ortaçağ tarihçiliğinde özel bir yere sahiptir. Oyun teorisinden üç işlev teorisine dek farklı yaklaşımlarla, klasik tarihçiliğin dışına çıkan...
6.00 EUR
Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye
Evrensel devlet tanımlanırken ebedi ve ölümsüz olduğuna dair kuvvetli bir inanış söz konusudur. Bu inanış Osmanlı Devleti'nde "Devlet-i Ebed Müddet" olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu düşüncenin kökleri Tanrıdağları'ndan kopup gelen ve çok g...
9.00 EUR
Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu
Köprülü 1934 yılında Sorbonne Üniversitesinde Fransızca olarak art arda üç konferans verdi. Büyük ilgi uyandıran bu konferanslar 1935 yılında Les Origines de l'Empire Ottoman adıyla kitaplaştırıldı. Türkçesi ancak 1959 yılında Osmanlı İmparatorluğunun Ku...
14.50 EUR
Osmanlı'nın Son Savaşı
Bir ülke düşünün ki, varlığını sona erdirecek bir savaşa, hükümeti, meclisi, genel karargâhı ve devlet başkanı olan padişahından gizli girmiş olsun! Bir ülke düşünün ki, bu oldu bittiden sorumlu olan Harbiye Bakanı'nın karar ortağı, kendi ülkesinin yetki...
18.45 EUR
Slovakya'da Osmanlılar
Eğer Padişah-ı İslam hazretlerinin bu kal'adan Murad-ı şerifleri Macar halkına ne mertebe lütuf ve ihsan etmek içün olduğu malumları olaydı evlatlarını kurban ederlerdi' Fazıl Ahmed Paşa kuşatmayı başlatmadan önce, Uyvar halkına böyle seslenmiş ve teslim...
9.50 EUR
Toplam 71 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1