Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 196 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Tevhidin Esasları
Mâtürîdî kelam ekolünün gelişip yayılmasında önemli bir yeri olan, ekolün ikinci kurucusu konumundaki Nesefînin bu eseri, Mâtürîdiyye mezhebinin temel inanç esaslarını, akli ve naklî delillerle ortaya koyan bir düşünce klasiğidir. Eserde Bilgi edinme yoll...
3.75 EUR
Mü'min Kimliğimiz
En güzel ameli kimin yapacağını görmeyi dileyen Rabbimizin huzuruna götürebileceğimiz amellerimizle oluşan kimliğimizi bilmek, sahiplenmek ve yüceltmek arzumuzdur.Uçlara dalmadan ve içimize sinmeden kulluk meydanında, bizden önceki ümmetlerin geçtiği imti...
3.25 EUR
Dinimi Öğreniyorum 1
7 Yaş ve yukarısı çocukların anlayacağı bir dil, hikâye ve resimlerle, İmanın Şartları anlatılmaktadır.
4.75
İnsana İman Yakışır
Bugün kendisine yabancı olan insanın en büyük problemi Allah'sız bir hayat tasavvurudur. Kendisini her şeyden müstağni gören modern insanın, Allah'ı unutmasından dolayı Allah'ın da kendisine bizzat kendisini unutturması (Haşr Suresi. 19), sorunların temel...
2.00 EUR
 Kader Risalesi (Cep Boy)
Kader meselesi, tarihin en eski devirlerinden itibaren konuşulagelen bir konudur. İnsanın fiillerinde hür olup olmadığı hususu, çeşitli devirlerde konuşulmuş, üzerinde çeşitli tartışmalar yapılmıştır. Mesela Sokrat, Efylatun, Aristo, bu konuda söz söyleye...
1.89 EUR
Camide Dans Var
Akıl almaz bir karmaşanın ortasında yaşıyoruz. Yalanla doğrunun, yanlışla gerçeğin ayrıştığı dönemler çok gerilerde kaldı. Siyah ve beyaz net tablolar yok artık. Yerini, grinin her tonunu barındıran flu ve sisli manzaralar aldı. Burası neresi, biz kimiz,...
10.00 EUR
İslam'da İtikad Yöntemi
Bu kitabı hazırlamaktaki kastımız, müslümanların içinde bulundukları geri kalmışlık ve zillet konumuna düşüş sebeplerinden birisi olan dinlerine bağlanma ve güven duymadaki gevşekliği ve zaafiyeti giderme sürecine ve gayretlerine katkıda bulunmaktır. İti...
8.64 EUR
İslam'da Din Özgürlüğünün Temelleri
Kitabın girişinde, din özgürlüğünün tanımı, insan hakları içinde yeri, dinin ve din özgürlüğünün insan için önemi ve İslam'daki yerine ilişkin bilgiler verilmiştir. İlk bölümünde, bireyin kendi iradesi ve aklıyla kullanacağı din hürriyetine saygıyı gerekt...
7.50 EUR
Temellerden Topluma Kelam İlminde Sosyal Açılımlar
Eserde kelam ilminin, İslam inancının hayata ve topluma ve medeniyete zihniyet ve ilkeler olarak yansımaları tespit edilmeye ve açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda insan, toplum, siyaset, hukuk ve medeniyete ilişkin çeşitli meseleler, kelam ilminin te...
12.00 EUR
İman ve Aksiyon
Necip Fazıl Kısakürek´in iki ayrı konferansı... Her konferans, farklı tarih ve şehirlerde çeşitli defalar binlerce dinleyiciye hitaben verilmiş olup büyük ilgi doğurmuştur. 1949´da Büyük Doğu Cemiyetinin kuruluşundan itibaren Anadolu´yu bir uçtan öbür uc...
7.50 EUR
Toplam 196 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1