Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
X
Arama sonucunda yaklasik 0 kayit bulundu. (Detayli ara...)

0 sonuç bulundu

ARAMA SEÇENEKLERI

Kategori
Fiyat Araligi
Eser Sahibi
Yayinci Firma
+ Daha fazla
Toplam 421 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:İslam/Kur`ân-ı Kerîm Üzerine
Te'vilatü'l Kur'an Tercümesi
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal...
17.50 EUR
Kur'an Ne Söyler? Sufi Ne Anlar?
Kur'an, tarih boyunca ister iyi niyetle ister art niyetle olsun, kendisini İslâm'a dayandıran çeşitli mezhep ve ekollerin kendi görüşlerini meşru göstermek için, oldukça sübjektif ve tarafgir yorumlarına konu olmuştur. Hemen hiç bir mezhep ve ekol, kendis...
12.50 EUR
Kur'an'ın Tasavvufi Yorumu
Kur'ân-ı Kerîm, anlaşılmamak üzere gönderilmiş şifreli bir kitap olmadığı gibi, her isteyenin istediği anlamı yükleyebileceği sürrealist bir tablo da değildir. Zira kendisinde de ifâde edildiği üzere o, -özellikle de ilk muhâtap kitlesi için- manası açık...
20.00 EUR
Tarihselcilik: Çelişkiler Bataklığında
Benim "tarihselci" deyip de eleştirdiklerim, Kuran'ın tarihin belli bir döneminde indiğini ve kendi döneminin sorunlarına da çözümler sunduğunu ifade edenler değildir. Böylesi bir tanımlamayı hemen herkes kabul edecektir. Benim "tarihselci&...
3.50 EUR
Kur'an- I Kerim Lugatı
Birçok delillerle sabittir ki, Kur´an Allah (c.c.) kelamı olup beşerin iktidarının üstündedir. Beyan ve ifadeleri, kâinat hakikatlerini içerir ve İlahi sırları açıklamaktadır. Kelam ve kelimelerinin mana ufkundan ancak beşer nazarı miktarınca faydalanabil...
32.50 EUR
Kur'an Kavramları
Yoğun ve titiz bir emek mahsulü olan Muhammed Esed'in The Message Of The Qur'an isimli eserinin, Kur'an Mesajı Meal-Tefsir adıyla yapılan tercümesi, birtakım yeni yaklaşımları sebebiyle ülkemizde bir hayli ilgi çekmiş, hatta bazı kelime ve kavramlara yükl...
15.00 EUR
Kur'an'ın Kimliği
Rabbimizin (c.c.) verdiği değere layık kalmamız için, Kitabımızı Allah'ın gönderiş amacına uygun okumamız ve uygulamamız gerekmektedir. Söz gelimi iyi bir Kur'an okuyucusu olması maksadıyla kursa gönderilen bir öğrencinin, hocaları tarafından bir aşçı ola...
9.50 EUR
The Quran Unchallengeable Miracle
In the course of our journey through this book we shall study the revelations of the Quran, a journey that will take us from the bottom of the sea to the heights of space, from the creation of the universe to the latest discovery on the firmament, from th...
10.00 EUR
Nüzul Sürecinde Kur'an'a Karşı Algı Yönetimi
Kur'an'dan istifade edebilmek için onun değerini ve içeriğini doğru bir şekilde kavramak gerekmektedir. Çünkü Kur'an'ın doğru bir şekilde anlaşılmasını engelleyebilecek birçok etken mevcuttur. Bu engellerin başında ona karşı oluşturulan yanlış algılar gel...
11.50 EUR
Toplam 421 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1