Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 170 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Edebiyat/Dil - Gramer
 Temel Osmanlı Türkçesi Dersleri
Temel Osmanlı Türkçesi Dersleri yeni başlayanlara Osmanlıcayı temelden öğretmek maksadıyla hazırlandı. Anlatım dili itibariyle öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir dil benimseyen eser konuları öğrencilerin seviyelerine uygun şekilde işliyor. Uzun yılların getirdi...
6.75 EUR
Belagat-ı Osmaniyye
Türk kültür tarihinin en önemli eserlerinden olan Belagat-i ?Osmâniyye, Osmanlı Belâgatı, Osmanlı'ya ait Belâgat, Osmanlıca Belâgat, Osmanlı Türkçesi Belâgatı anlamlarına gelmektedir. Devrinde ilim dünyasında, gazetelerde pek çok tartışmaya yol açmıştır....
11.00 EUR
Dile Genel Bir Bakış
Dil nedir? Dilin işlevleri nelerdir? İletişim nedir? Dilin kayda geçirilmesi, yani yazı nedir? Dil hakkında çağlar boyunca ne gibi yorumlar yapıldı? Bu yorumlar nasıl bir evrim geçirdi? Dilin birimleri nelerdir? Sözcükler üzerinde tartışmak neden yeterl...
16.00 EUR
Türk İşaret Dili Çevirisi
İleti kanallarının farklı olmasının dışında konuşma dilleri gibi doğal ve yaşayan diller olan işaret dilleri konusunda birçok dilbilimsel araştırma ve çalışma yapılmıştır. Bu kitap, Türk İşaret Dili (TİD) üzerine yapılan ve alana katkı sağlayan bilimsel ç...
7.50 EUR
İran'da Türkler ve Türkçe
Bin yıldan bu yana kesintisiz olarak Türklere vatan olan İran, Türkiye'den sonra Türklerin en yoğun olarak yaşadığı ikinci ülkedir. 80 milyona yaklaşan nüfusun % 40'ını Türklerin oluşturduğu İran'da Türkçenin farklı kolları konuşulmaktadır. Oğuzca içinde...
15.00 EUR
Kırgız Türkçesi Grameri
Elinizdeki Kırgız Türkçesi Grameri adlı bu eser, Kırgızistan'da Kırgız Türkçesi ile basılan Türkoloji kitapları, ders kitapları, halk şiiri kitapları gibi eserler taranarak elde edilen malzemelere göre yazılmıştır. Eserde verilen Kırgızca dil malzemeleri...
11.00 EUR
Anlamdaş Kelimelerde Anlam ve Kullanış Farklılıkları
Bu kitapta, Türkçede anlamdaş olarak kabul edilen arka-sırt-geri-art-peş, aşk-sevda-muhhabet-şevk, baş-kafa-kelle, beceri-yetenek-kabiliyet-istidat, gayret-çaba-emek, kıymet-değer-paha, arzu-istek-dilek, gelenek-görenek-örf-âdet-töre, güç-kuvvet-kudret-...
10.00 EUR
Eski Uygurca Gramer Terimleri
Sanskritçedeki gramer problemlerinin ele alındığı Abhidharma metinleri Eski Uygurcaya tercüme edilirken Eski Uygur Türkçesinde bu terimlerin nasıl ele alındığı, terimler için hangi karşılıkların bulunduğu ve gramer terimlerinin ele alınış şekli o dönemin...
15.00 EUR
Türk Dilinde Olumsuzluk
Çalışma Giriş, Olumsuzluk Kavramı, buna bağlı olarak Anlamsal Olumsuzluk ve Yapısal Olumsuzluk olmak üzere dört ana bölümden oluşturulmuştur. Bu bölümler içerisinde de konularla ilgili alt başlıklar düzenlenerek örnekleriyle işlenmiştir. Örnek kelimeler v...
12.00 EUR
Avrupa'da İlk Yapma Dil Volapük
İngilizcenin bugünkü gibi bütün dünyada ortak bir iletişim dili olmadığı, hatta herhangi bir dilin böyle bir işleve bürünebileceğinin hayal edilmediği dönemlerde, hiç olmazsa farklı milletler arasındaki ticari ilişkileri rahatlatmak amacıyla birçok kimsen...
12.50 EUR
Toplam 170 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1