Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 31 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Sosyoloji - Toplum Bilimleri/Popüler - Alt Kültürler
Türkiye'de Arabesk Olayı
Daha ilk bakışta iştah kabartan kitaplardan değil, Türkiyede Arabesk Olayı. Konu, çok işlenmiş, tartışıla tartışıla neredeyse bıkkınlık getirmiş bir konu. Üstelik, yerel kültürle böylesine köklü alışveriş içinde bulunan bu konuda kalem oynatan da bir İngi...
16.25 EUR
Türkiye Coğrafyası
Türkiye coğrafyası üzerine yazılmış bu kitap, klasik anlamda bir coğrafya kitabı değil. Ülkenin fiziki özelliklerinin yanı sıra beşeri coğrafyasını, toplumsal niteliklerini; Osmanlı İmparatorluğu'ndan cumhuriyete geçiş, askerî darbeler gibi Türkiye'nin ve...
18.50 EUR
Sosyoloji Kitabı
Sosyal ayrımlar ortadan kaldırılabilir mi? İnsanları suç hayatına iten şey nedir? Ve internet ilişkilerimizi nasıl dönüştürüyor? Tarih boyunca insanlar toplumlarımızın nasıl örgütlendiği hakkında bu ve bunun gibi birçok önemli sorunun yanıtını aramıştır v...
47.50 EUR
Popüler Kültür ve Tekrarlanan İmajlar
Felsefe ve sanat... "Burak Satar; bugüne dek bildiğimiz popüler kültür külliyatının antolojisini yeni nesiller için bir araya toplayıp, günümüzdeki iz düşümleriyle bir araya getiriyor. Okuyacağınız bu kitapla Popüler Kültür'ün fenomenlerinin, günümü...
6.00 EUR
Gerçek Bir Yanılsama: Bilinç
Bilinç sorununa odaklanan sinirbilim günümüzün bilimsel araştırmalarına geniş bir ufuk getirdi. Tevfik Alıcı'nın kitabı bu alanda Türkçe yazılmış özgün bir katkı. "Nasıl olur da tümüyle mekanik ilkelerle çalıştığını bildiğimiz fiziksel bir sistem, bi...
15.00 EUR
Hepimiz Ötekiyiz
İçinde çok çeşitli etnik, kültürel, dini ve mezhepsel grubun bulunmasından ötürü bir kültürel mozaik olarak tanımlanan Türkiye, bu çok kültürlü yapısından kaynaklanan bir takım avantajlar ve dezavantajlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Söz konusu avantaj...
13.50 EUR
Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri
"Çağdaş toplumlardaki kitle iletişimi olgusunu anlayabilmek için iletişim sürecini toplumsal sistemden soyutlamaksızın ele almak, böylelikle gitgide yoğunlaşan kitle iletişimine rağmen, bağımlı konumdaki insanların toplumsal yaşam içinde realiteyi ke...
19.00 EUR
Canım Sana Feda
Modern etik, birbirine eklemlenmiş iki kutsallık etrafında örgütlenir: tekil-öznenin otantiklik referanslı öznelliğini temel alan otantik etik ile evrensel nitelikleriyle onu kendi türündekilere bağlayan insan hakları etiği. Birey, özgür seçimleri ile ken...
17.25 EUR
Dil, Tarih, Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar
Lazlar; günümüzde Türkiye ve Gürcüstan sınırları içinde kalan Doğu Karadeniz ve Güney Batı Kafkasya coğrafyasının en eski ve yerli halklarındır. En yakından akrabaları Megrellerdir. Megreller Gürcüstanda yaşar. Lazlar Müslüman, Megreller ise, Ortodoks Hır...
13.00 EUR
Üniversite Özerkliği
Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Türkiye'de üniversite özerkliği üzerine hazırlanmış olan bir doktora tezinin yayınlanmış biçimidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ülkemizde üniversite kurulmasına rağmen, yükseköğretimin ve bilimsel çalışmaların...
23.75 EUR
Toplam 31 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1