Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 167 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Üç Tarz-ı Siyâset
Yusuf Akçura; yirminci yüzyıl başlarında düşünce hayatımızda büyük bir ivme kazanan ve hem siyâset hem de kültür hayatımızda açık bir şekilde meyvelerini gördüğümüz Türkçülüğün akla gelen en önemli simalarındandır. Hatta birçok araştırmacı Yusuf Akçura'yı...
2.50 EUR
Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi
Kapitalizmin evrensel tarihi belli bir döngü içinde gelişmektedir. Bu döngüyü bunalım ve bunalımdan çıkış için yeniden yapılanma biçiminde tanımlamak olanaklıdır. Kapitalizmin 400 yıllık döngüsel tarihi içinde önemli bir halkayı oluşturan 1929 bunalımıy...
22.00 EUR
İdeoloji ve Ütopya
Karl Mannheim, bilgi sosyolojisine giriş olarak tasarladığı İdeoloji ve Ütopya'da, sosyologların asıl görevlerini ikiye ayırır: kısmi ideolojilerin eleştirel incelenmesi ve (bilgi sosyolojisinin özel misyonu olan) toplumun bütünlükçü ideolojisinin araştır...
17.00 EUR
Yeni Sağ ve Devletin Değişimi
Yeni sağ ideoloji, 1980’den bu yana bıkıp usanmadan her türlü toplumsal sorunun çözümünün, devletin reformdan geçirilmesinde olduğunu söylüyor. Özelleştirme, yerelleştirme, serbestleşme, projecilik, rekabet, performans, şeffaflık, yönetişim ve her türden...
19.00 EUR
Siyaset Sosyolojisi
Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde kendine özgü bir disiplindir. Bu açıdan siyaset sosyolojisi, öncelikli olarak iktidar ilişkileri, siyasal kişilik (kişilik tipolojileri), siyasal tutumlar, s...
25.00 EUR
Doğu Batı
XX. yüzyıl sona ererken Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi Halil İnalcık’ı dünyada sayılı 2000 bilim adamı arasında göstermiştir. İnalcık; Türk, Amerikan ve İngiliz akademilerine üye seçilmiştir. Bugün Dünya üniversitelerinde Halil İnalcık okunuyo...
14.00 EUR
Doğu Batı
Önsöz I. Bölüm: Gazâ ve Uclar II. Bölüm: Osmanlı Devletinde Kuramlar III. Bölüm: Osmanlı ve Avrupa IV. Bölüm: Modern Türk Tarihçiliği Ekler Ek 1- Impact of the Annales School on Ottoman Studies and New Findings Ek 2- The Shaykh´s Story: Told by Himself
14.00 EUR
Siyaset Sosyolojisi
Siyaset Sosyolojisi: Günümüz Dünyasında İktidar ve Katılım siyasetin toplumsal temellerini betimliyor ve siyasetçiler ile hükümetin eylemlerinin ulusların ve yurttaşların kaderini nasıl etkilediğini gösteriyor. En yeni siyasal sosyolojik kuramları açıklay...
17.50 EUR
Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita
"İnsanlar yeterince haksızlığa uğradığında yeterince dövüldüğünde çocuklar, insanlığa saldırırlar. Acı, adaletsizlik ve vicdansızlıkla yeterince hırpalandığında, kendi kendini imha eden bir organizmadır insanlık." Bu kitap Ece Temelkuran`ın Ven...
11.00 EUR
Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita
İnsanlar yeterince haksızlığa uğradığında yeterince dövüldüğünde çocuklar, insanlığa saldırırlar. Acı, adaletsizlik ve vicdansızlıkla yeterince hırpalandığında, kendi kendini imha eden bir organizmadır insanlık. Bu kitap Ece Temelkuranın Venezüellada görd...
4.95 EUR
Toplam 167 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1