Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 107 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Sosyoloji - Toplum Bilimleri/Kent ve Kır Sosyolojisi
Kentleşme
BU KİTABIN TEMEL AMACI KENTLEŞMEYLE İLGİLİ KAVRAM,OLGU,SÜREÇ VE SONUÇLARIN;ANLAŞILABİLİR,ÇÖZÜMLENEBİLİR VE DOLAYISIYLA YÖNETİLEBİLİR OLDUĞUNUN FARKINA VARILMASINA KATKI SAĞLAMAKTIR.
13.75 EUR
Kentsel Yenileme
Ülkemizde 2000 yılı sonrasında yaşanan gelişmeler, her alanda olduğu gibi “kentsel yenileme” ve dönüşüm konularında da etkisini gösteriyor. Yerel yönetim reformu ve imar mevzuatı kapsamında gerçekleşen tüm yasal düzenlemelerin odağında kentsel yenileme ve...
31.50 EUR
Konut Sorunu
Konut sorunu, Türkiye'de özellikle kentleşmenin başladığı 1950'li yıllarda ekonomik, sosyal ve mekansal bir sorun olarak ortaya çıkmış ve beraberinde gecekondulaşma ve çarpık kentleşmeyi getirmiştir. Konut toplumsal bir sorun olduğu kadar ekonomik bir kal...
10.00 EUR
Sosyal Adalet ve Şehir
Sosyal bilimlerin gelişimde öyle bazı dönemler vardır ki mevcut bakış açılarını derinden sarsan, dönüştüren kitaplar çıkar ortaya. Sosyal Adalet ve Şehir bunlardan biri. Mekân çalışmalarında klasikleşmiş bir yapıt. Kentsellikle ilgili kapitalist ve sosyal...
16.50 EUR
Japon Modernleşmesine Kırsaldan Bakış
İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirdiği ?Japon mucizesi" ile ekonomi alanında öne çıkan Japonya, anime-manga gibi alt kültür araçlarını dünya tüketim kültürüne ihraç etme noktasında da ?gelişmiş ülke" konumundadır. Aynı Japonya sadece 70...
13.00 EUR
Şehir Hakkı
İnsanlık tarihinde ilk kez şehirlerde yaşayanların sayısı kırsal kesimde yaşayanları katbekat geride bırakırken, şehirlerdeki mücadele ve sorunlar da dünya tarihinde görülmemiş ölçüde öne çıkmıştır. Henri Lefebvre'in Şehir Hakkı da yayımlandığı 1968'den b...
7.50 EUR
Türk Romanında Kentleşme Ve Kentlileşme
Türkiye'de hızlı bir kentleşme sürecinin yaşandığı 1950?1980 yılları arasında kentleşme ve kentlileşme sürecini konu edinen romanlarda, kırsaldan kente göç etme sebepleri üzerinde durulduğu görülür. Romanlarda, kente göçün daha çok kırsalın itici bir hâl...
9.50 EUR
Kent Çalışmaları II
"İçinde bulunduğumuz yüzyılda, ulusal ve küresel ölçekte, ülkelerin ve bireylerin temel gündemlerini oluşturan olay ve olgular büyük oranda kentlerle ilişkilidir. Bir başka ifade ile ekonomik, politik, kültürel ve sosyal olay ve olguların tamamı bir...
17.00 EUR
Kent, Kentsel Siyaset ve Çevre Yazıları (1993-2014)
Ülke nüfusunun % 80'den çoğunun kentlerde yaşamakta olmasına karşın, halkımızın gerçek anlamda "kentlileşmiş" olduğunu söylemek olanaksızdır. Bu durumun, toplum yaşamının her alanına yansıyan olumsuz sonuçlarıyla sık sık karşılaşıyoruz. Bu kitap...
27.50 EUR
Toplam 107 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1