Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 15 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
François Rabelais ve Ortaçağ-Rönesans Halk Kültürü
Filozof ve edebiyat teorisyeni Mikhail Bahtin (1895-1975), François Rabelais ve Ortaçağ-Rönesans Halk Kültürü'nde, gülmece ve halk kültürünü, özellikle de Rabelais'nin (ö. 1553) Gargantua ve Pantagruel'inde betimlendiği haliyle karnavalları inceliyor. Her...
21.00 EUR
Postmodern Masallar
Artık masal anlatmıyoruz. Ama fıkralarda, çizgi filmlerde, sinema, TV ve reklam filmlerinde, şarkılarda vb. popüler kültür unsurlarında masal klişeleriyle sürekli karşılaşıyoruz. Çocuklar için bol miktarda masal kitabı yayımlanıyor. Bir yandan da üniversi...
12.45 EUR
Konya Folkloru
"Konya Halkından Derlenmiş Halk Ürünleri Güldestesi" Konya kadim yazılı kaynaklarda 'Belde-i Emin' olarak yazılır, Konya, 'Kutsal Belde' olarak bilinir, Konya, 'Kutub Şehri' olarak tanımlanır, Konya Hazreti Muhammed Mustafa'ya hicret için i...
12.50 EUR
Kültürle Yaşlanmak
Bu sayfalarda, kültürün bizi 'yaşlandırma' stratejilerine ve bilindışımızı nasıl incelikle dokuduğuna dair çarpıcı örneklerle ve okumalarla karşılaşacaksınız. Her an bizi sarmalayan, kavrayış biçimlerimizi yapılandıran tehlikeli söylemlerin insanlığı nası...
12.50 EUR
Aşk Türkülerimiz
Aşk, türkülerin en önemli konularından biridir. Aşk türküleri, aşkı, sevgiyi, özlemi, sevgiliye kavuşmayı, ayrılığı vb.duyguları dile getiren lirik (içli) söyleyişlerdir. Bunlar hem sevenin, hem sevilenin (kız, yavuklu, nişanlı, gelin vb.) ağzından söylen...
17.50 EUR
Kerkük Çocuk Folkloru
Türk halk edebiyatının sözlü geleneğinde yaşayan malzemelerin zenginliği, şüphe götürmez bir gerçektir. Bir toplumun sosyal hayatını, dünya görüşünü ve dil estetiğini ortaya koyan bu kültür kurumunun günümüze kadar ulaşması, hiç şüphesiz kolay olmamıştır....
8.00 EUR
Silifke Folkloru
ÖNSÖZ 1. GİRİŞ INTRODUCTION 2. SİLİFKE İLÇESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 2.1. Coğrafi Yapısı 2.2. Tarihsel Gelişimi 2.3. Sosyo-Kültürel Yapısı 3. SİLİFKE EL SANATLARINDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 3.1. Araçlar ve Özellikleri 4. SİLİFKE E...
12.96 EUR
Folklor Penceresi
Günlük hayatımızın bir parçası olan bazı maddi ve manevi varlık veya kavramların "Halk Bilimi" bakış açısından görünüşüne "Folklor Penceresi" adını verdim. Kuşkusuz, milli birlik ve beraberliğimizin sürekliliğinde geleneklerimizin, gör...
7.50 EUR
Argo Kitabı
Argo nedir, ne değildir? Argo ne tür bir ihtiyaca cevap vermektedir? Argo bir kaçış bir sığınma mıdır? Argo isyan mıdır, baş kaldırmak mıdır? Argo grup kimliği oluşturmak mıdır? Argo sadece kabadayıların, serserilerin kullandığı bir dil midir? Argo...
12.50 EUR
Kırgız Folkloru ve Tarihi Kahramanlar
I. KİTAP EVLİLİK GELENEĞİ VE TÜRKÜLERİ Giriş Evlenme Merasimi, Âdeti ve Şarkısı Atasözü, Deyim, Tâbir ve Şairlerin Eserlerinden Kısaca İlâve Evlenme Geleneği, Örf ve Âdeti ve Merasimleriyle İlgili Bazı Kelimeler II. KİTAP ÇO...
7.56 EUR
Toplam 15 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1