Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 15 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Tüketici Hukuku
Ayıplı İfa
"Ayıplı İfa" kitabımızın 4. baskısının tükenmesi üzerine ilgili yerlerde gerekli düzeltmeler ve yeni içtihatlar eklenmek suretiyle yeni baskısı hazırlanmış bulunmaktadır. Borca aykırılık durumlarından "ayıplı ifa" değişik kanunlarda v...
105.00 EUR
Tüketici Olarak Hasta Hakları
Sağlık alanında, kişilik hakkının yansımalarından en önemlisi hasta haklarıdır. Hasta hakları, ülkemizde esas olarak Hasta Hakları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bağımsız çalışan hekim ile hasta arasındaki sözleşme ilişkisine hekimlik sözleşmesi, özel h...
25.00 EUR
Konut Kredisi Sözleşmesi
Konut kredileri mukayeseli hukukta olduğu gibi, Türk hukukunda da gelişmektedir. Bu gelişmelerde amaç, tüketiciyi koruyucu değişikliklerin etkin bir şekilde sağlanmasıdır. Konut kredileri Türkiye'de uzun yıllardan beri uygulanmasına rağmen; Tüketici Hukuk...
27.45 EUR
Tüketici Hakem Heyetleri
Bu baskıda tüketici uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin 2013/11 sayılı AB Direktifi hükümleri tüketici hakem heyetleri bağlamında değerlendirilmiş, bu nedenle yeni bir bölüm (3.Bl. Tüketici hakem heyetlerinin normatif rol modeli) kitaba eklenmiştir. Kitab...
52.45 EUR
Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku ve Tüketici Hukuku
1EDİTÖR/HERAUSGEBER: Dr. iur. Erhan TEMEL, LL. M. Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doçenti Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuku Araştırma Merkezinin Katkılarıyla Gerçekleşen Türk-Alman Hukuk Semp...
25.00 EUR
Tüketici Hukuku Ders Kitabı
-Tüketicinin Korunması Kavramının Tarihi Gelişimi -Osmanlıda Tüketicinin Korunması ve Ahilik -Temel Tüketici Hakları -Tüketiciyi Korumaya Yönelik Hukuki Tedbirler -Açıklamalı 6502 Sayılı -Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun- -Yargı İçtihatları ve Bilimse...
19.00 EUR
Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Emlakçılık ve Taşınmaz Simsarlığı Davaları
Başlangıçta taşınmaz tellallığı sözleşmesi Borçlar Kanunu 404 ve devamında düzenlenmiştir. Konuya ilişkin uygulama genel itibariyle oturmuş ancak Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlüğü ile sözleşmenin adı -tellallık- olmaktan çıkmış ve -Simsarlık Sözleşmesi- o...
25.00 EUR
Tüketici Hukukunda Manevi Tazminat Davası
Manevi tazminat kurumunun ülkemizdeki geçmişi hayli eski olmakla birlikte, bu kurumun tüketici hukuku alanında aldığı görünüm konusundaki bilgi birikimi ile bilinç düzeyinin genel manevi tazminat hukukundaki bilgi ve bilinç düzeyinden daha aşağıda olduğu...
49.95 EUR
6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Düzenlemeler
Yeni Kitabımız 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Düzenlemeler.. Doç.Dr. Ebru Ceylan
35.00 EUR
6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28. 5. 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş ve halen uygulanmaktadır. Bu süre içinde ayrıca yönetmeliklerin bir kısmı çıkmış ve Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u...
17.50 EUR
Toplam 15 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1