Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 5 Kayıt Bulunmuştur.
Sıralama:
Kategori:Hukuk/İhale Hukuku
Kamu İhalelerinde Teminatlar
Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler Teminatın İadesi Teminatın Gelir Kaydı Teminat Mektupları Tedavüldeki Türk Parası Devlet İç Borçlanma Senetleri Geçici Teminat Kesin Teminat Avans Teminatı Kamu ihaleleri kamu kaynakları kullanılarak finanse edilmek...
36.50 EUR
Avrupa Birliği Kamu İhalesi Hukuku
Bu kitabın amacı, Avrupa Birliği (AB) hukuku uyarınca kamu ihalesi alanında üye devletlerin ulusal hukuk sistemlerinin haiz olması gereken temel gereklilikleri ortaya koymaktır. AB üyesi ülkelerin ulusal hukuk sistemlerinde bulunması gereken bu gereklilik...
49.95 EUR
Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular
Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları netice itibariyle dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır. Bu nedenle de başvuru sahipleri ve idareler açısından da oldukça büyük önem taşımaktadır. Çünkü ihale sürecinin tarafları olarak id...
15.00 EUR
İhale Kavramları ve İhale Suçları (Ciltli)
İhale suçları başta ekonomi olmak üzere toplumu doğrudan etkileyen pek çok unsurla ilgilidir. İhale suçları öncelikle ekonomi ile yakın bir ilişki içindedir; çünkü bu suçların İşlenmesi ile ortaya çıkan zarar doğrudan ülke ekonomisini etkilemektedir. Bir...
40.00 EUR
İhale Sürecinde İşlenen Suçlar
Kitap, ihale sürecinde yoğun olarak karşılaşılan iki suç tipini, İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırmayı açıklamaktadır. Bu suçlar, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve TCK bağlamında ele alınmış,...
9.95 EUR
Toplam 5 Kayıt Bulunmuştur.