Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 24 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Şirketler Hukuku
Themis Şirketler Hukuku - Ticaret Hukuku Özet Cilt: 2
Kitaptaki konuların ana başlıkları: 1. Bölüm: Genel Olarak Şirketler Hukuku ve Bu Konuda Yapılan Ayırımlar 2. bölüm: Adi Şirket 3. Bölüm: Ticaret Şirketleri Ticaret Şirketleri Hakkında Uygulanacak Genel Hükümler 4. Bölüm: Kollektif Şirket 5. Bölüm: Komand...
18.00 EUR
Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler (Ciltli)
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirketlere ilişkin birçok değişiklik ve yenilik öngörmektedir. Tek ortaklı limited şirkete izin verilmesi; özden yönetim yerine seçilmiş yönetim ilkesinin benimsenmesi; elekt...
82.50 EUR
Limited Şirket Genel Kurul Rehberi
Limited şirketlerde yasal olarak bulunması zorunlu olan organlardan birisi genel kuruldur. Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması ya...
14.95 EUR
Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi
Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Gerekli olduğunda genel kurulun olağanüstü olarak toplanması da mümkündür. Senede genelde bir defa yapılıyor olması n...
19.95 EUR
Anonim Şirketlerin Tasfiyesi (Ciltli)
Köklü bir reform niteliğinde olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ticaret hukukunun diğer alanlarında olduğu gibi, anonim şirketin tasfiyesi konusunda da birçok yenilik ve değişiklikler getirmiştir. Bu bağlamda 1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu döneminde...
60.00 EUR
Anonim Ortaklıkta Ek Tasfiye
Ek tasfiye (ihya) TTK'da 547. maddede düzenlenmiş, önemli bir kuraldır. Yasada tek bir maddede düzenlenmesine rağmen, tespit edebildiğim kadarıyla bu konuda 120'nin üzerinde Yargıtay kararı mevcuttur. Bizde genellikle Yargıtay'ın bozma kararları yayınland...
25.00 EUR
Şirket Yeniden Yapılandırmaları
Şirket yeniden yapılandırmalarını Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası, Vergi Hukuku ve Rekabet Hukuku bakımından ele alan tek eser olma özelliğine sahip kitabın ilk iki baskısı gördüğü büyük ilgi sonucu kısa sürede tükenmiştir. Kitabın güncellenmiş 3. baskıs...
42.50 EUR
Anonim Şirketlerde Örtülü Kâr Dağılımı
Ticaret Kanunu ve Mali Mevzuat Kapsamında Karşılaştırmalı Anonim Şirketin Özellikleri -Kâr Payı Hesaplaması ve Dağıtım İlkeleri -Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye -Örtülü Kazanç Aktarımı -6102 Sayılı TTK Kapsamında Örtülü Kâr Dağıtımı -Yöneticilerin Sor...
50.00 EUR
Limited Şirketler ve Ticaret Sicili Uygulamaları
Eserde; limited şirketin kuruluşu esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği örneklerle izah edilmiş, esas sözleşme değişikliklerinde yapılan hatalar üzerinde durularak, ticaret sicil tescil aşamasında genel kurulların nasıl yapılması gerektiği, toplantıy...
22.50 EUR
Şirketler Hukuku
Son değişiklikler ışığında hazırlanan kitap, üniversitelerde okutulmakta olan "Şirketler Hukuku" dersine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitapta konular işlenirken 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan ?Adi Ortaklık" kısmına da yer veril...
9.95 EUR
Toplam 24 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1