Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 11 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Miras Hukuku
Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi
Miras hukukunda mirasçılık sıfatının yitirilmesine neden olan bazı davranışlar vardır ki mirasçı bu durumda mirastan hak alamaz. Mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluk, mirası ret, mirastan feragat kurumları kitabın kapsamını oluşturmaktadır. Özellikle...
27.45 EUR
Miras Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları
Vasiyetçi kişinin son arzularına saygı gereği ölümünden sonra yapılmasını ya da yapılmamasını istediği hususların şekil eksikliği nedeniyle iptali davalarının yoğunluğu gözlenmektedir. Kitap da ilgili bölümlerde; ölüme bağlı tasarruflardan sayılan miras s...
34.95 EUR
Miras Hukuku (2.Cilt)
Feraiz ve Tevsii İntikal Yasaları ? Miras Hukuku ile İlgili Temel Kural ve Kavramlar ? Mirasta Halefiyet ? Miras Hukukunun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması ? Mirasçılık Sıfatının Kazanılması, Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları ? Mirasçılık Sıfatının Yi...
242.50 EUR
Miras Hukukunda Tenkis (İndirim Davaları)
Miras Hukukunun en karmaşık konularından sayılan, hâkimlerin ve avukatların yoğun uğraş vermelerine neden olan davaların "tenkis davaları" olduğunda şüphe yoktur. Tenkis davalarının yıllar boyunca isabetli bir çözüme kavuşturulmamasında birçok e...
40.95 EUR
Ölüme Bağlı Tasarruflar Ve İptali
Miras bırakan tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname veya miras sözleşmesi ile tasarrufta bulunabilir. Miras bırakan tarafından yapılan vasiyetname veya miras sözleşmesinin kanunda öngörülen şartlara...
75.00 EUR
Tenkis, Mirasta Denkleştirme ve Muvazaa Davaları
Miras Hukukumuzda ve özellikle bu hukuk içinde önemli bir yer tutan Tenkis, Mirasta Denkleştirme, Muris Muvazaası nedeniyle Tapu İptali ve bununla birlikte açılan tenkis davalarında, çeşitli maddelerde düzenlemeler yapılması, Usul uygulamaları ile ilgili...
77.50 EUR
Mirastan Mal Kaçırma
Mirastan mal kaçırma (Muris muvazaası) isimli kitabımızın art arda gerçekleşen baskılarına rağmen kısa süre içinde tükenmesi; yurdumuzda bu tür sorunların yoğun biçimde giderek arttığı kanaati uyandırmaktadır. Miras kavgaları, mirastan hak isteyen ile bu...
33.75 EUR
Mirasta Denkleştirme (İade) Davası ile Miras Sebebiyle İstihkak Davası
4721 s. Türk Medeni Kanunu 669-675. maddelerinde ?mirasta denkleştirme", 637-639. maddelerinde ?miras sebebiyle istihkak davası" kurumları düzenlenmiştir. Anılan hukuki hükümler sayesinde miras bırakanın ölümünden sonra mirasta hak iddiasından k...
29.95 EUR
Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve İptali Davaları
Yaşam sürecinde herkes mirasçı ya da miras bırakan sıfatına sahip olabilir. Miras hukukunda mirasçının kazandığı mallar, miras bırakanın ise bıraktığı terekeden kaynaklanan bir çok çekişmelerin yoğunluğu bilinen bir gerçektir. Mirastan hakkını alamayan mi...
24.95 EUR
Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali
Türk hukuk mevzuatı ve uluslararası anlaşmalar ve düzenlemeler kapsamında tanınmış markalar hakkında getirilen geniş koruma, bu marka türünün bu alandaki kimi kurumlarda özel olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu kitap, tanınmış markaları mark...
27.45 EUR
Toplam 11 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1