Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 55 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Vergi Hukuku
Vergi Hukukunda Sahte Fatura Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge
Vergi hukuku ve vergi yargısı kendine özel ilke, usul, kavram ve kurumları olan bağımsız bir hukuk dalıdır. Bu özellikleri sebebiyle uygulama birliği tam sağlanamamış sürekli mevzuat değişiklikleri yapılmış ve halen yapılmaktadır. Son dönemlerde sık sık m...
22.00 EUR
En Son Değişikliklerle Özel Tüketim Vergisi
Özel tüketim vergisi uygulamasının ön plana çıkan konu ve sorunlarını ÖTV Kanunu'nun temel mantığı ve esprisi temelinde ele alan kitabımız iki temel amaca sahiptir: En son değişiklikler ışığında ÖTV'nin işleyiş mekanizmasının esaslarını ortaya koymak ve u...
47.45 EUR
Vergi Kanunları
Vergi Kanunları İlgili Kanun Maddesi Bankalar Kurulu Kararı İlgili Yönetmelik ve İç Genelge İlgili Genel Tebliğ İlgili Sirküler
27.50 EUR
Vergi Hukuku
Kitap 2016 yılı Şubat ayı başında yürürlükte olan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmış, konular ?Vergi Hukuku" dersine uygun olarak, basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok sayıda tablo ve örnekler ile desteklenmiştir. Kitapta, işlenen konul...
5.95 EUR
Tüm Vergi Kanunları
Tüm mali müşavirlerin, muhasebecilerin ve çok sayıda farklı vergiyi ödemek zorunda olan vatandaşların bilmeleri gereken vergi kanunları en güncel hali ile bu kitapta. Konu Başlıkları Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Vergi Usul Kanunu Katm...
9.45 EUR
Vergi Hukuku
Çeşitli fakültelerde (özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde) verilen vergi hukuku ?vergi ile ilgili tüm kuralları" inceleyen bilim dalı olup; kitapta vergi hukukunun kapsamı, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, yorumu, mükellef...
12.00 EUR
Vergi Hukuku
Birinci kitap vergi ödevi Birinci kısım vergi Birinci bölüm vergilendirme yetkisi İkinci bölüm vergi *ikinci kısım vergi hukukunun kaynakları ve yorum Birinci bölüm kaynaklar İkinci bölüm yorum Üçüncü kısım vergilendirme ilkeleri Birinci bölüm anayasal il...
24.75 EUR
Açıklamalı-İçtihatlı Emlak Vergisi Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, Temel Haklar ve Ödevleri belirleyen İkinci Kısmının İkinci Bölümünde yer alan 35'inci maddede; kişinin hakları arasında sayılan, ancak kanunla sınırlanabilip toplum yararına aykırı olarak kullanılamayan mülkiyet hakkı düz...
61.50 EUR
Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi
İlk iki baskısı gördüğü yoğun ilgi sonucu kısa sürede tükenen kitabın, mevzuatta yapılan tüm değişikliklerde dikkate alınarak, tüm konular yeniden gözden geçirilmiş ve konular ele alınırken Vergi İdaresinin ikincil mevzuat düzenlemeleri ve görüşleri, yarg...
26.95 EUR
Toplam 55 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1