Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 54 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Anayasa Hukuku
Anayasa Hukuku
*Anayasa Hukukunun Genel Teorisi *İktidarın Kurumsallaşması: Devlet *Devletlerin Biçimsel Temelleri: Anayasalar *Anayasa Hukukunun Temel Kurumları
34.00 EUR
Anayasa Hukuku Uygulamaları
ANAYASA HUKUKU GENEL ESASLAR, TÜRK ANAYASA HUKUKU, ANAYASA YARGISI ve BİREYSEL BAŞVURU DERSLERİ İÇİN METİN SORULARI VE CEVAPLARI ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ÇÖZÜMLÜ VARSAYIMSAL OLAYLAR ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR OKUMA PARÇALARI Kitabın ilk baskısının kısa s...
19.75 EUR
Anayasa Hukuku
İİBF Anayasa Hukuku Dersleri Adalet Meslek Yüksek Okulu Anayasa Hukuku Dersleri KPSS Alan Bilgisi KPSS Genel Kültür Kaymakamlık İdarî Yargı Hâkimliği Adlî Yargı Hâkimliği Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcılığı Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı S...
20.00 EUR
Anayasa Hukuku
Bu çalışmada ?Anayasa Hukuku Genel Esaslar", ?Türk Anayasa Hukuku", Anayasa Yargısı" ve ?Bireysel Başvuru" alanında, hem teorik sorulara, hem de güncel ve kurgusal olaylara yer verilmiştir. Çalışmamızda gerektikçe Anayasa Mahkemesi ve...
17.50 EUR
Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku
?Siyasi partiler ve seçim hukuku, anayasa hukuku ve siyaset biliminin kesişme alanında konumlanmıştır. Özel ve ayrı bir bilimsel alan olma yolunda ilerleyen gelişim çizgisi sergilemektedir. Değişik yönlerden iç içe geçmiş siyasi partiler ve seçim hukukunu...
8.75 EUR
Türk Anayasa Hukuku
2009 yılında ilk baskısı, 2015 yılında altıncı baskısı yapılan Türk Anayasa Hukuku kitabımızın kapsam itibariyle hukuk fakültelerinin öğretimi için planlanmış olması, zaman zaman detaylara yer verilen bir eser olması karşısında, iktisadi ve idari bilimler...
13.50 EUR
Anayasalcılık ve Demokrasi
Anayasalcılık ile demokrasi, günümüzde en çok tartışılan, aralarındaki ilişkiler bakımından çağdaş demokrasilerde teorik ve felsefi düzeyde gerilimlere yolaçabilen kavramlardır. Ancak bu gerilimlere rağmen anayasal demokrasiler, tarih boyunca bu iki kavra...
10.00 EUR
Türkiye'de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu, yeni ve hak aramada oldukça önemli, sonuç alınabilir bir yol. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru, Türkiye için yeni bir başvuru yolu olması nedeniyle, usul ve içerik tartışmalarına ve yorumlara açıktır. Her...
32.45 EUR
Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri
Bu kitap hukuk fakültelerinde okutulan Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı derslerinde, ders kitabı olarak okutulmak üzere hazırlanmıştır. Kitapta sadece Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin yapısı ve görevleri, Anayasa Mahkemesi...
17.50 EUR
Toplam 54 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1