Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 56 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Kanun Kitapları
Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları
Bu çalışmada; konunun iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle kamulaştırma kavramı, unsurları ve niteliği itibariyle kısaca açıklanmış, idari ve adli aşamada öngörülen yasal prosedür kısaca açıklandıktan sonra çalışmanın özünü oluşturan kamulaştırm...
24.95 EUR
Askeri Ceza Kanunu
Kitap, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, AsCK madde bazında açıklanmaya çalışılmıştır. Açıklamalarda, duruma göre, genel veya askeri suç teorisinde ileri sürülen bilimsel görüşlere ve uygulamadan örneklere yer verilmiştir. Askeri suçları düzenleyen...
49.50 EUR
Türk Ticaret Kanunu
*Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun *Çek Kanunu *Rekabetin Korunması Hakkında Kanun *Ticarette Tağşişin Men i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun *Dış Ti...
6.00 EUR
Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemesi Uygulamaları
Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi bu niteliği nedeniyle, kanunlarla belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (ticaret, aile, tüketici gibi) baktığı işlerin dışında kalan, tüm işlere bakan ge...
199.95 EUR
Avukatlık Kanunu
*Avukatlık Kanununu Değitiren Kanunlar *Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği *Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği *TBB Meslek Kuralları *Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak...
3.50 EUR
Ceza Muhakemesi Kanunu
*Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli *CMK nın Yürürlük ve Uygulama ekli Hakkında Kanun *1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlükte Olan Hükümleri *Terörle Mücadele Kanunu *Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun *Adli...
6.00 EUR
Devlet Memurları Kanunu
*Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun *Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik *Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği *Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güven...
4.00 EUR
İcra ve İflas Kanunu
*Tebligat Kanunu *3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun *İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği *Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği *İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ *Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Ga...
4.25 EUR
İş Kanunu ve Çalışma Yaşamı Kanunları
*1475 Sayılı İş Kanununun 14. Maddesi *Deniz İş Kanunu *Basın İş Kanunu *İş Mahkemeleri Kanunu *İşsizlik Sigortası Kanunu *Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu *Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu *Öğle Dinlenmesi Kanunu *Hafta Tatil...
4.75 EUR
Kat Mülkiyeti Kanunu
*Kavramlar *Tapu kanunu *Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun *Tebligat Kanunu *Gecekondu Kanunu *Afet Sigortaları Kanunu *Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun *6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmel...
3.75 EUR
Toplam 56 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1