Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 42 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Mülkiyet ve Kira Hukuku
Paylaşma Davaları
Bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu eseri hazırlamamızdaki amaç, ihtiyaç sahiplerinin son içtihatlara kolay ulaşmalarını sağlamaktır. Eserin başlangıcında okuyucunun uygulama hakkında bilgi sahibi olması için dava safhası ve satış memurluğu safh...
99.95 EUR
Gayrimenkul Alım Satımı ile Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Değer Artış Kazancı Devamlı Olarak Gayrimenkul Alım Satımı Safi Değer Artışının Tespiti Gayrimenkullerin İktisap Bedelinin Tespiti Değer Artış Kazancının Beyanı Gayrimenkul Alım-Satımında KDV Gayrimenkul...
27.50 EUR
Türk Fikri Haklar Mevzuatı
Ülkelerin kalkınmasında fikrî emeğin de büyük payı vardır. Bilim adamları, yazar-çizerler, basın-yayın mensupları, eğitim-öğretim çalışanları, sanatçılar başta olmak üzere insanlar fikrî emek sarfederek çeşitli türlerde eser vücuda getirirler. Bu eserler...
14.00 EUR
Kira Hukuku
Türk Borçlar Yasası ile kira ilişkisi yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme kapsamında, bu kitapta, kira ilişkisinden kaynaklanan konular oldukça yalın bir anlatımla açıklanıp yorumlandığı gibi, duraksamaya neden olabilecek hususlar da örnekle...
49.95 EUR
Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi (2 Cilt)
İnceleme konumuz olan kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, uygulamada çok yaygın olmasına rağmen yasal alt yapısı olmayan bir sözleşmedir. ?Kentsel Dönüşüm Yasası" olarak bilinen 16.5.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştü...
222.50 EUR
Kat Mülkiyetinde Ortak Yerlerin Tâbi Olduğu Hukuki Rejim
Kat mülkiyeti sisteminde çok sayıda insan bir binada bağımsız bölüm maliki veya bu bölümlerden herhangi bir surette yararlanan sıfatıyla bir arada yaşamaktadır. Sosyal ve kültürel yönlerden birbirinden farklı insanların aynı yapının bağımsız bölümlerinde...
22.45 EUR
İmar Hukuku Dersleri
Yeni baskısında kitap bütünüyle gözden geçirilmiş, imar mevzuatında yapılan değişiklikler, mahkeme kararları ve öğretideki gelişmeler ışığında güncellenmiştir. Kitabın esas amacı, mimarlık, mühendislik ve mimarlık, hukuk fakülteleri ile iktisadi ve idari...
32.45 EUR
Marka Hakları ve Korunması
Marka Hakları ve Korunması kitabımızda, Marka Hukukunun temel ulusal kaynağı olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre marka kavramı, marka olarak tescil olunamayacak işaretler ve tescil aşamasından başlayarak, markanın hükümsüzlüğü ve iptali ile ma...
67.50 EUR
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
Türk Ceza Kanunun 184. maddesinde düzenlenen "İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu" 84 soruda ele alan bu kitap, uygulamacılara (avukat, hakim, savcı ve belediye çalışanlarına) yönelik olarak; pratik bilgiler içeren ve fakat suç hakkında tahlil ya...
13.45 EUR
Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat
1965 yılında yürürlüğe giren Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK), hızlı kentleşme sonucunda birarada yaşamak durumunda kalan insanların sorunlarını çözmeyi amaçlamıştır. Arada geçen zaman içinde insani ilişkilerin yoğunlaşması karşısında, yasada bir takım deği...
19.95 EUR
Toplam 42 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1