Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 115 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/İş Hukuku
İş Hukuku Açısından Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler
*Giriş *Temel Kavramlar *İş Sözleşmelerinin Devrine Sebebiyet Veren Hukuki İşlemler ve Yapısal Değişiklik Türleri *Yapısal Değişiklik Durumlarında Bilgilendirme Yükümlülüğü, İşçilerin İtiraz Hakkı ve İtirazın Hukuki Sonuçları *Yapısal Değişiklik Durumla...
17.50 EUR
Türk Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinleri
*Yabancı Kavramı *Uluslararası İşgücü Kanunu *Çalışma İzninin İş Sözleşmesinin Geçerliliğine Etkisi *İkamet İzni
14.75 EUR
Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu
Bu çalışmada temel amacımız, sağlık meslek mensuplarının, sağlık hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını Yüksek Yargı kararlarından yararlanarak okuyucuya aktarmaktır. Hem özel hukuk alanında, hem de kamu hukuku alanında çalışan sağ...
74.95 EUR
İş Hukuku II - Toplu İş İlişkileri
*Toplu İş Hukukunun Ortaya Çıkışı *Toplu İş İlişkilerinin Ayırdedici Yönleri *Toplu İş Hukukunu Yönlendiren Esaslar ve Anayasal Tercihler *Sendika Kavramı ve Sendikal Kuruluşların Özellikleri *Sendika ve Konfederasyonların Kurulması *Sendika ve Konfederas...
24.75 EUR
İbra Sözleşmesi (İbraname)
İbra Sözleşmesi İbra Türleri İbranın Hüküm Ve Sonuçları Borçlar Hukuku Yönünden İbraname İş Hukuku Yönünden İbraname Usul Hukuku Yönünden İbraname İbranın Benzer Kavramlardan Farkı 818 Sayılı Borçlar Kanunu Dönemi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Dönemi Ya...
21.00 EUR
Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı (Ciltli)
Primli Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Kanunlar Primli Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Yönetmelikler Primsiz Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Kanunlar Primsiz Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Sistemine İlişkin Kanun...
34.50 EUR
Bireysel İş Hukuku
İş Hukukunun Konusu ve Gelişimi *İş Hukukunun Amacı ve Bölümleri *İş Hukukunun Kaynakları *İş Hukukunun Temel Kavramları *İş Sözleşmesinin Kavramı ve Türleri *İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar *İş Sözleşmesinin Askıya Alınması *İş Sözleşmesinin Sona Ermesi...
16.25 EUR
Sorularla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
*6331 Sayılı Yasanın Kapsamı *İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Uygulanacağı kişiler ve Yerler *İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Zaman Bakımından Uygulanması *İşverenin Yükümlülükleri *Çalışanların Bilgilendirilmesi *Çalışanların Eğitilmesi ve Süreçlere...
11.25 EUR
Uygulamalı İş Davaları (Ciltli)
İş Hukuku; Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku ve İş Yargılaması Hukuku olmak üzere birbiriyle yakın ilişki içinde olan üç bölümden oluşmaktadır. Ülkemizde adlî mercilere intikal eden davaların büyük bir çoğunluğunu bireysel veya toplu iş ilişkisinden do...
92.50 EUR
Toplam 115 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1