Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 16 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Uygulamada Araştırma Yöntemleri
Bu kitap, nicel araştırma sürecine yönelik geliştirdiği bütüncül bakış açısı ile bir araştırmanın planlanması, projelendirilmesi, yürütülmesi, raporlanması ile araştırma bulgularının yorumlanması konularında oldukça öğreticidir. Dolayısı ile okurların bil...
25.00 EUR
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Araştırmanın temel amacı; tanımlamak, açıklamak ve keşfetmektir. Günümüz toplumlarında bu konulardaki ihtiyaç giderek artmaktadır. Bilimsel araştırmaya daha çok kaynak ayıran toplumlar, daha fazla ön plandadır. Dolayısıyla, bilgi toplumunun insanını yetiş...
15.00 EUR
Bilimsel Araştırma Yöntemi
Kitap, toplumda "ortak akıl" ile düşünme ve araştırma algı ve uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan "araştırma eğitimi" çabalarının "araştırma yöntembilimi" alanındaki bir uzmanlık ürünüdür. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ'nde, &q...
15.00 EUR
Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar ve Metodolojiler
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini sosyal bilimlerdeki başlıca araştırma yaklaşımları ve metodolojilerle tanıştıran çarpıcı bir ders kitabı. Seçkin bir akademisyen topluluğu tarafından yazılmış olan bu çalışma, öğrencilere kendi araştırma yaklaşımları...
26.50 EUR
Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sistemleri
Bilgi; düşünme, yargılama, akıl yürütme gibi işlemler sonucunda elde edilen düşünsel bir ürün olarak karşımıza çıkmakta ve kapsamlı bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu süreç çerçevesinde gelişen/dönüşen teknolojilerin günlük hayatımızdan, savunma o...
10.00 EUR
Yiyecek-İçecek Yönetiminde Performans Analizi
Elinizdeki çalışmada tüm bu analiz ve çözümlemelerin bir kısmına hizmet eden istatistiksel ve sayısal yöntemlerin kullanılması üzerine yoğunlaşacağız. Elbette yönetim süreçlerinin analizi için sayısal ve istatistiksel olmayan başka araçlar da mevcuttur. A...
27.50 EUR
Yöneylem Araştırması
*Konveks Kümeler ve Hiperdüzlemsel Eşitsizliklerin Geometrisi *Doğrusal Programlama *Transport ve Atama *Markov Analizi *Oyun Teorisi
19.00 EUR
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 2. baskısını yapan eser, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı ve OHSAS Baş Denetçisi Tayfun ÖZDİKMEN'in ABD'de National Safety Council ve Southwestern Illinois College'de bu alanda tamamlamış olduğu eğitimlerden, çeşitli eğ...
14.45 EUR
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bu çalışma, içeriğe yönelik bir usûl/metodoloji kitabı değil, fizikî çerçeveye yönelik yöntem ve teknikleri konu almaktadır. İçeriğe dair usûl-metodik alt yapıyı kişinin kendi çabasıyla sağlaması veya danışman(lar)ı tarafından kazandırılması lüzumu vardır...
8.00 EUR
Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler
Bugüne kadar sosyal bilimlerin her bir disiplininde çok sayıda farklı teori geliştirilmiş ve birçok kavram üretilmiştir. Sosyal bilimlerde devam eden tartışmalar ise her geçen gün farklı bakış açılarıyla yeniden şekillenmektedir. Bu bakış açılarının sonuc...
15.00 EUR
Toplam 16 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1