Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 79 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Ticaret - E-Ticaret Hukuku
Anonim Ortaklıkta Satın Alma ve Çıkarma Hakları
Kitap Hakkında Kitabın Künyesi İçindekiler Pay sahibinin mülkiyet hakkının sınırlanarak ortaklıktan ihracı, anonim ortaklık kuramının gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. Mukayeseli hukukta "squeeze-out right" olarak ele alınan ve hukuki ni...
49.95 EUR
Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Getirilmesi
Sermaye, anonim şirketler için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Sermaye unsuru içinde kullanılabilecek araçlardan biri de fikri mülkiyet haklarıdır. Fikri mülkiyet haklarının anonim şirketlere ayni sermaye olarak getirilmesi, Türk Ticaret Kanunu hüküm...
24.95 EUR
Kıymetli Evrak
Türk Ticaret Kanunu'nun Üçüncü Kitabını oluşturan eserde, kıymetli evraka ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 645 ilâ 849'uncu maddeleri gerekçeleri ile birlikte ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ticari yaşamda görüldüğü üzere kıymetli evraklardan pol...
138.00 EUR
Sermaye Piyasası Hukuku
24 Ocak 1980 kararları ile serbest piyasa düzenine geçilmesi ve faizlerin serbest bırakılması, 1980'li yıllara doğru yükselen enflasyon oranı karşısında bankaların mevduata verdikleri faiz oranının düşük kalması, hatta negatife düşmesi, karşılarında alter...
10.45 EUR
Gerekçeli Türk Ticaret Kanunu
Arka Kapak Yazısı : Gerekçeli Karşılaştırmalı-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Ticari İşletme *Ticaret Şirketleri *Kıymetli Evrak *Taşıma İşleri Deniz Ticaret *Sigorta Hukuku
62.50 EUR
Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları
Sadece uygulanabilen bilgi değerlidir. Teoride kalan, pratiği bulunmayan bir bilginin ne bilime ne de bilginin sahibine bir katkısı yoktur. Bilgi uygulandıkça kuvvet kazanır, gelişir ve kalıcı hale gelir. Hukuk, ezbere dayalı bir ilim değildir. Hukuk, mat...
21.25 EUR
Ticaret Hukuku
Hazırlanan eser ticari işletme, ticari şirketler ve kıymetli evrak hukukuna dair temel bilgileri verirken, dikkat edilmesi gereken önemli hususları da okuyuculara sunmaktadır. Eserin hazırlanmasındaki temel amaç, şemalarla ve sade bir dille, ticaret huku...
20.95 EUR
Milletlerarası Ticaret Hukuku (Ciltli)
*Milletlerarası Ticari Sözleşmeler *Milletlerarası Eşya Taşıma *Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları *Milletlerarası Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri *Kambiyo Mevzuatı *Milletlerarası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri *Milletlerara...
30.00 EUR
Ticari İşletme Hukuku
Giriş *Ticari İşletme *Ticari İş ve Sonuçları *Ticari Hükümler *Ticari Yargı *Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları *Ticaret Ünvanı, İşletme Adı ve Marka *Haksız Rekabet *Ticari Defterler *Ticaret Sicili *Tacir Yardımcıları *Cari Hesap *
7.00 EUR
Introduction To Turkish Commercial Law
Mevcut Türk ticaret hukuku konularını içeren eserlerin çoğu elbette ki Türkçe kaleme alınmaktadır. Fakat günümüz koşullarında yabancı dilde eğitim veren kurumlar ve yabancı yatırımcılar İngilizce bir Türk ticaret hukuku kitabı yazımının ihtiyacını ve önem...
10.95 EUR
Toplam 79 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1