Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 59 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Hukuk Ders Kitapları
Cumhuriyet Savcısının Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı ve Kararın Denetimi
Bilindiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Cumhuriyet savcısını, soruşturma evresinin odağı haline getirmiştir. Bu nedenle de, öğretide Cumhuriyet savcısı soruşturma evresinin imparatoru, süper gücü, koordinatörü ve sahibi olarak nitelendirilmişt...
37.25 EUR
Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru Rehberi
Bu çalışmada; Yönetmeliğin amacı ve kapsamına ilişkin açıklamalar, Kamu ihalelerine yönelik başvuruların içeriği ve hangi hallerde yapılacağı, İhalelere yönelik başvuru sürecinde dikkat edilecek hususlar, Başvurularda özellik arzeden şeki...
45.00 EUR
Themis Kıymetli Evrak Hukuku - Ticaret Hukuku Özet Cilt: 3
Kitaptaki konuların ana başlıkları: 1. Bölüm: Neden Kıymetli Evrak Hukuku? Adi Senetlerle Farkı, Piyasa Güvenliğini Sağlama ve Koruma Kaygıları, Tasnif, Defiler, Temel Kavramlar 2. bölüm: Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali 3. Bölüm: Kambiyo Senetleri (Ticari...
16.50 EUR
Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar Ve Teknikler
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile Türk Hukukunda yeni bir dönem başlamıştır. Birinci baskı yayınlandığı dönemde henüz sadece bir tasarı mevcut iken, şu an artık yürürlükte olan bir kanun ve sicile kaydolarak faaliyetler...
36.50 EUR
Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atmanın Matematiği
Kamulaştırmanın Tanımı Kamulaştırmanın Başlangıcı (Mutfağı) Kamulaştırma Yapacak Kurum Açısından İzlenecek Hukuki Süreç Dava Sürecinde İzlenecek Süreç Yeni Düzenlemelere Göre Uzlaşma Dava Açmada Süre Değerlendirmesi Sürenin Başlangıcı ve Zamanaşımı Yasal...
27.00 EUR
Yeni KDV El Kitabı
26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile bugüne kadarki toplam 123 KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış ve geçmişte çeşitli tebliğ ve sirkülerlerle açıklanan tüm hususlar tek bir Genel Uygulama T...
22.50 EUR
Bilişim - İletişim Mevzuatı
İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin eklendiği kitap, özellikle Bilişim ? İletişimle alakalı meslek gruplarında görev yapanların yanı sıra bu mevzuat hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurların, bilmeleri gereken tüm mevzuatı içermektedir. Konu Başlıkları B...
5.45 EUR
Hava Ve Uzay Hukuku
Türkiye'de hukukun bazı alanlarında kaynak niteliği taşıyan çalışmaların yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle Hava Hukuku konusundaki kaynaklar nicelik açısından olması gerekenin oldukça altındadır. Hava Hukuku'nun hukukun diğer dallarına göre...
22.50 EUR
Notlu Atıflı Uygulamalı Türk Ceza Kanunu Öz Kitap
-Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun -Çocuk Koruma Kanunu Sevgili okurlar; Kitabımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler. Çalışmamızın hedef kitlesi gözetilerek kitabın baskı adetleri az sayıda yapılmakta, böylece meydana gelen ya...
49.50 EUR
Şirketler Hukuku - Genel Esaslar
Adi şirket Kollektif şirket Komandit şirket Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket Şirketler topluluğu Anonim şirket Limited şirket Yürürlük Hükümleri
35.00 EUR
Toplam 59 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1