Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 57 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Uluslararası Hukuk
Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (Ciltli)
*Kanunların İhtilafı ve Milletlerarası Usul Hukuku ile İlgili Mevzuat *Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Kurallar *Vatandaşlık Hukuku ile İlgili Mevzuat *Yabancılar Hukuku ile İlgili Mevzuat *İlgili Milletlerarası Sözleşmeler
32.50 EUR
Uluslararası Hukukta Doğal Hayatın Korunması
*Temel Kavramlar *Tarihsel Gelişim *Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Hukukuna Özgü Prensipler *Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Hukukunun Felsefi Temelleri *Uluslararası doğal Hayatı Koruma Hukukunun Uygulanması *Türlere Özgü Düzenlemeler *Balıklar *Kuşla...
14.00 EUR
Milletlerarası Hukuk Pratik Çalışmaları
* Milletlerarası hukuk diğer hukuk dallarıyla karşılaştırıldığında, genel olarak bu hukukun tüm konularını içeren kitapların yanı sıra, özel olarak örnek olayların bu hukuk ışığında çözüldüğü pratik çalışma kitaplarının yaygın olarak bulunmadığı ve öğrenc...
8.75 EUR
Yabancılar Hukuku
Genel Esaslar *Yabancılar Hukuku *Yabancı *Milletlerarası Hukukta Yabancılara Tanınacak Hakların Kapsamı *Yabancılar Hukukunun Tarihi Gelişimi *Yabancılar Hukukunun Kaynakları *Türk Yabancılar Hukukunun Genel Esasları *Yabancının Kişi Olarak Hak ve Özgürl...
16.25 EUR
Doğu Akdeniz'deki Petrol ve Doğalgaz Kaynakları
Enerji Hukuku, çok farklı hukuki disiplinlerle ilişki içerisinde olan bir hukuk dalıdır. Ülkemizde halen gelişmekte olan bu hukuk dalı; Uluslararası Hukuk, AB Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku gibi birçok hukuk dalı ile doğrudan veya dol...
24.00 EUR
Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Sözleşmelerin Hazırlanması Safhasında (İhtilaflara Takaddüm Eden Safhada) Önlenmesi *Genel Olarak ?Uluslararası Ticarî Sözleşmeler" Ve Hukukî Rejimi *Uluslararası Ticarî Sözleşmelerin Hazırlanması Sırasında Muhteme...
32.50 EUR
Kıbrıs Sorunu
Bu çalışmada, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının perspektifinden Kıbrıs sorunu anlatılmaktadır. Türk dış politikasının en önemli konularından birini oluşturan Kıbrıs sorununun daha iyi anlaşılabilmesi için sorunun diğer tarafının olaylara nasıl baktığı or...
21.45 EUR
Uluslararası Hukukta Temel Belgeler
Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerin hukuksal temellerini inceler ve kurallarını ortaya koyar. Uluslararası antlaşmalar ve Birleşmiş Milletler kararları arasından teamül hukukunu yansıtanlar uluslararası hukukun en önemli belgelerini teşkil etmekt...
39.00 EUR
Selected Documents
The main purpose of this book is to provide students and practitioners with a ready reference of collected materials relevant to the study and practice of Private International Law and International Civil Procedure. It covers selected Turkish laws and int...
17.50 EUR
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun * T.C. Anayasası (İlgili Hükümler) * Milletlerarası Tahkim Kanunu * Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun * Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden...
5.50 EUR
Toplam 57 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1