Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 28 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Tanrı'ya İhtiyaç Duymak
Varoluşçuluğun babası olarak anılan Kierkegaard felsefesini inanç ve bilgi, düşünce ve gerçek üzerine kurmuştur. Tanrı'ya İhtiyaç Duymak adlı bu derlemede, Kierkegaard felsefesinin özünü oluşturan bütün kavramlara dair parçalar bulacak, büyük filozofun öl...
7.50 EUR
Tanrı Öldü
Friedrich Wilhelm Nietzsche 15 Ekim 1844 ? 25 Ağustos 1900) Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmıştır. Nietzsche...
4.98 EUR
Varoluş ve Felsefe
Felsefî anlamda insanı kendine has bütünlüğü içinde kavramaya çalışan makale, mülâkat ve bildirilerden oluşan bu kitap, Prof. Dr. Kenan Gürsoy'un daha önce "Ekzistans ve Felsefe Üzerine Görüşler" adıyla yayınlanmış olan çalışmasının genişletilmi...
15.00 EUR
Korku ve Titreme
Kierkegaard, 1849 yılında günlüğüne şöyle yazmıştı: "Öldüğümde Korku ve Titreme bana ölümsüz yazar olma şanını kazandırmaya yetecektir: O benden sonra okunacak ve yabancı dillere çevrilecektir. Okuyucu kitaptaki coşkulu anlatımla kendinden geçecekti...
6.25 EUR
Meditasyonlar
Descartes, Tanrı'nın varlığını ve insan ruhu ile bedeninin birbirinden ayrı olduğunu kanıtlamaya çalışır Metafizik Üzerine Düşünceler'de. Döneminin bilimlerine sağlam bir temel oluşturma kaygısıyla inzivaya çekilip kendini toplumdan soyutlayan bir düşünür...
6.00 EUR
Aforizmalar
Kendinioldukça ??akıllı'' sananinsanlararasındayaşıyoruz. Bundandahabüyükbirtehlike var mı? Yırtıkolsa da kendielbiselerinigiy. Onlar sana aittir. Mal kaygısı, sıkıntılarınanasıdır. Düşle, gerçekarasındaki tek fark; yazılışbiçimleridir. Rakipleriniz...
8.00 EUR
Varoluşsal Belirsizlikler
İslami modelin hayatın butun boyutlarını şekillendirebileceğine dair; inancımızı, bilincimizi ve irademizi kaybettiğimiz gunden bu yana, tarihsel - siyasal - ekonomik - kulturel gerçekliği, bugunun gerçekliğini biz muslumanlar uretmiyoruz, oluşturmuyoruz....
10.00 EUR
Tarihsel Bunalım ve İnsan
İlk basımını 1992'de yaptığımız Tarihsel Bunalım ve İnsan'ın üçüncü basımı. "Kavşak noktasındaki adamdır" Ortega y Gasset: XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın, geleneksel İspanyol kültürü ile çağdaş Avrupa kültürünün, basın dünyasıyla akademik ortamın...
11.75 EUR
Aforizmalar
Franz Kafka, Eylül 1917 ve Nisan 1918 tarihleri arasında, Zürau'daki kız kardeşinin evinde 8 ay geçirirken bir yandan veremle boğuşuyordu. Garip bir şekilde bu hastalık yaşamı, evliliği, ailesi, bir erkeğin durumu ve pişmanlıkları hakkında felsefî kırıntı...
3.00 EUR
Sadreddin Konevi'de Bilgi Ve Varlık
Sûfiler manevi tecrübelerini anlatmak için birbiriyle irtibatlı üç terim kullanmıştır: vecd, vücûd ve tevâcüd. Vecd ya da vücûd, öncelikle bir şey bulmak, bilmek, tevâcüd ise bulmak için insanın kendini zorlaması demektir. Tasavvufun teorik gelişimiyle pa...
12.00 EUR
Toplam 28 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1