Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 13 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Eğitim/Eğitim Sorunları
Çoğulcu Din Eğitimi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
Türkiye'de din eğitimi pratiği, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana çok boyutlu tartışmalara ve gelgitlere sahne olmuştur. Din eğitimi etrafında yaşanan tartışmalar ve oluşan gelgitler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi hakkında yazılıp çizilenlere bakıld...
16.00 EUR
Eğitimde Güncel Sorunlar
Eğitimimiz, toplumumuz var olduğundan beri pek çok sorunla günümüze kadar gelmiştir. Bu sorunların biri çözülürken bir diğeri başlamıştır. Bu aslında normaldir. Pek çok ülkenin toplam nüfusu kadar bizim öğrenim gören öğrencilerimiz vardır. İllaki sorunlar...
6.00 EUR
Senin Üniversitelerin
Üniversiteleri: Zamanın gereklerine yaraşır donanımda. İleri buluşlar ortaya koyan. Ve ruhlarının ufukları engin, güleç, çağını bilen. Gelecek korkusu taşımadan yarını okuyabilen. Gençler yetiştiren kurumlar haline getiremiyorsanız! Başta tüm hükümetler v...
5.00 EUR
"
"
"En az 16 saat ders yükü, kart basma, projeler, danışmanlıklar... burada hem sekreterlik yapıyoruz, hem memurluk yapıyoruz... hem de bir kolej öğretmeni gibi olabildiğince çok derse giriyoruz. Araştırmaya zaman kalmıyor. (...) Yaratıcı projelerime ma...
13.75 EUR
Türkiye'de Öğretmen Olmak
Bu kitabın konusu olan Türkiye'de öğretmen, daima emeği ile geçinen bir insandı; sonraları icat edilen bir ifade ile "beyaz yakalı emekçi" idi. Başlangıçta kendisini emekçi olarak nitelendirmezdi; devlet memuruydu ve meslek sahibiydi. Daha da...
14.50 EUR
Montessori Çılgınlığı
Geleneksel okul sistemimizin geliştirilmesi gerektiğini hepimiz biliyo­ruz. Hem devlet hem de özel okullar anlamında ciddi bir ihtiyaç söz ko­nusu. Fakat nasıl? Daha fazla ev ödeviyle mi? Daha nitelikli öğretmen­lerle mi? Daha uzun okul saatleri ya da gün...
11.00 EUR
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Bir ülkenin eğitim sisteminin mevcut durumundan daha etkili olmasını ve dünya çapında başarılı sonuçlar vermesinin kısa vadede gerçekleşemeyeceği açık olmakla beraber, uluslararası arenada öğrencileri başarılı olan ülkelerin bu başarılarının altında yatan...
14.00 EUR
Okulu Yeniden Kurmak
Toplumun değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve aynı zamanda toplumu değiştirmek gibi birbirine zıt görevlerle hareket eden okullar değişim eğilimlerini yakalamada ve gerekli adımları atmada bazen geride kalabiliyor. Geçen yüzyılın son çeyreğinden itib...
11.50 EUR
Trafik Canavarı
Hayırsever vatandaş Dadaşoğluna yetim duası. Oltulu emekli Emniyet Müdürü D.r Mevlüt Dadaşoğlu, Oltu merkez ve köy okullarında eğitim gören toplam 307 yetim öğrenciye kışlık mont yardımında bulundu. Erzurumun Oltu Kaymakamlığının ilçe Milli Eğitim Müdürlü...
5.00 EUR
Toplam 13 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1