Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 65 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/İdare Hukuku
İdari Yargılama Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi
*Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri *Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerinin Sınırlılığı *2577 Sayılı Kanun Uyarınca Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri *Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusu *Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusunun Yapılması *Yargılamanın Yenile...
9.75 EUR
Devlet İhale Kanunu
Kamunun gider yapılmasını gerektiren eksiltme ve gelir teminine yönelik artırma ihalelerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uygulanmaktayken 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu sonrasında alım, hizmet, yapım, kiral...
37.45 EUR
Belediye Sorunları Rehberi
Çağdaş kent yaşamın kalitesi ve insanların mutluluğu, yerel nitelikteki hizmetlerin başarısı ile yakından ilgilidir. Oysa günümüzde, mahalli idareler, özelleştirme çalışmalarından borç yönetimine, personel hukukundan finansman darboğazına, vergi mevzuatın...
87.50 EUR
İptal Davalarında Menfaat
Bu kitapta idari yargıda iptal davası açabilmenin ön koşullarından biri olan menfaat ihlali kavramı incelenmiştir. ?Menfaat yoksa dava yoktur" şeklindeki eski bir Fransız deyimiyle ifade edilen bir yargılama usulü ilkesi olan menfaat ihlali; idare...
32.45 EUR
Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Hukuki Rejimi
Savuma ve güvenlik kamu hizmetini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) disiplinin tesisi, bu hizmetin etkinlik ve sürekliliğini sağlayacak en önemli araçtır. 16 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu ile askeri dis...
32.45 EUR
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Ciltli)
Kamu ihale sistemini kendine özgü sistematiği ve akıcı üslubu ile açıklayan, sorun çözümleri bölümleri ile uygulamada karşı karşıya gelinebilecek soru ve sorunlarla ışık tutan, yargı kararları bölümleri ile emsal nitelikteki içtihatları irdeleyen ve günce...
134.50 EUR
İdarenin Hizmet Kusurundan Doğan Sorumluluğu
Bu çalışmanın odak noktasını idarenin hizmet kusuruna dayanan sorumluluğu oluşturmaktadır. Hizmet kusuruna dayanan sorumluluk çerçevesinde ağır kusurun arandığı haller, hizmet kusurunun özellikleri ve seviyeleri incelenmiştir. İdari eylemlerde ve idari iş...
22.50 EUR
Belediye Mevzuatı
Ülkemizde onlarca Büyükşehir ve il belediyesi yüzlerce ilçe ve belde belediyesi bulunmaktadır. Kanunda bütçeleri, etki alanları, teşkilatları gibi konular açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle hem belediye yöneticilerin hem ekiplerinin hem de ilgili vatandaşl...
5.45 EUR
Kamu İhale Kanunu
Usulüne göre yapılmamış bir ihale hem ihaleyi veren hem de alan firma için sıkıntı yaratmaktadır. Kanunda bir ihalenin nasıl olacağı açıkça belirtilmiştir. Konu hakkında en pratik bilgiyi edinebileceğiniz kitap, ihalelerinizde hata yapma riskinizi azaltac...
7.45 EUR
Türk İdare Hukuku'nda İdarenin Hukuk Sınırları İçinde Hareket Serbestisi
*İdarenin Takdir Yetkisinin Kavramsal ve Kuramsal Boyutu *İdarenin Takdir Yetkisinin Anayasal Çerçevesi *Takdir Yetkisinin Sınırı
13.00 EUR
Toplam 65 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1