Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 277 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Ceza Hukuku
Vergi Suçları
2015 yılında vergi suçlarına ilişkin davaların temyiz incelemesini yapan Yargıtay 19. Ceza Dairesinin kararları ile Danıştay'ın çok sayıda yeni-emsal kararı ilave edildi. Danıştay Kararları için Danıştay Üyesi Bekir SÖZEN Bey'e teşekkür ederiz. H. UĞUR'un...
47.50 EUR
Türk Ceza Kanunu
ürk Ceza Kanunu ile gerekli mevzuatın eklendiği kitapta kanun maddeleri ve mevzuat en güncel hali ile okuyucuya sunulmuştur. Konu Başlıkları Türk Ceza Kanunu TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Kanunu Kabahatler Kanunu Suç Gelirleri Hakkında Kanun Ateşli S...
4.25 EUR
Ceza Yargılamasında İstifnaf ve Temyiz
GENEL OLARAK KANUN YOLLARI İTİRAZ İSTİNAF TEMYİZ KANUN YARARINA BOZMA YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI Adlî yargı ilk derece mahkemelerinden verilen kararların maddî ve hukukî bakımdan denetiminin yapılabilmesi ve hukuka aykırılıkların giderileb...
37.50 EUR
Olası Kastla Öldürme Ve Yaralama Suçları
OLASI KASTLA- KASTEN-TAKSİRLE-BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARININ AYRIMLARI ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ İŞTİRAK -İÇTİMA-TEŞEBBÜS OLASI KASTLA İŞLENEN SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK TRAFİK KAZALARINDA-MADEN KAZALARINDA GÖREVİN İFASI SIRASINDA-GÖÇMEN KAÇAKÇ...
47.00 EUR
Hekimin Cezai Sorumluluğu
Türkiye'de henüz gelişmekte olan tıp hukuku alanında hekimin cezai ve hukuki sorumluluğu önem arz etmektedir. Bu çalışma ile hekimin cezai sorumluluğu kapsamında özellikle taksirli eyleminden doğan sorumluluğuna ilk çalışmamıza göre genişletilmiş ve değiş...
36.50 EUR
Ceza Muhakemesi Hukuku (Ciltli)
Ceza muhakemesinin amacı, suç işlendiği yönündeki şüphenin; insan onuruna saygı, adil yargılanma ve suçsuzluk karinesi ilkeleri gözetilerek öncelikle maddi sorun ve ardından da hukuksal sorun çözülerek yenilmesidir. Bu kitap, ceza muhakemesi hukukunu kura...
27.00 EUR
İflas İflasın Ertelenmesi
İflas, belli bazı istisnalar dışında, kural olarak tacirler hakkında uygulanabilen ve hiçbir zaman gerçekleşmesi istenmeyen bir kurumdur. Bu yolla, borçlunun haczi kabil bütün malvarlığı, iflâs organları aracılığı ile alacaklılar yararına tasfiye edilir....
97.50 EUR
Ceza Davalarında Sıklıkla Hata Yapılan Konular (Ciltli)
Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar Erteleme Güvenlik Tedbiri Olarak Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Tekerrür Zamanaşımı Şikayet Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kamu Davasına Katılma Vekâlet Ücreti Yargıtay tetkik hâkimliğ...
97.50 EUR
Ortam Sanal Suç Gerçek
Bu eserde yediden yetmişe, herkesin başına gelebilecek olaylarla ilgili konular var. Örneğin, Çalınan cep telefonundaki fotoğrafları ve rehberi geri yöntemleri neler. Hackerlerin şifre kırma yöntemleri? Dakikası dakikasına çocuklarınız internette hangi si...
9.50 EUR
Teori Ve Uygulamada Cumhuriyet Savcısının El Kitabı (Ciltli)
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alıp uygulamada en çok karşılaşılan 50 adet suç tipine ilişkin olarak; Suçların, Cumhuriyet Savcısının Görevlerine İlişkin Hususlarının Açıklanması Suçların Soruşturulmasında Ön Plana Çıkan Temel İşlemlerin Belge Örnekl...
94.00 EUR
Toplam 277 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1