Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 195 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Hukuk Araştırma - İnceleme
Değerli İnsana ?Değer'li Çalışmalar
*Yaşam Değerleri *Çalışma Değerleri *Çalışma Değerleri ve İş Arkadaşlarıyla Benzerlik Algısı : Hoşnutluk, Güven, Yardım *Çalışma Amaçları ve İş'te Esenlik İlişkisi : Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumunun Rolü *Çalışma Amaçları ve Kariyer Tercihleri *Ç...
14.75 EUR
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Türkiye'nin İdare Yapısı Kamu Görevlileri
İnsan Hakları ve Demokratikleşme İnsan Hakları ve İnsan Haklarının Korunması İnsan Hakları Kavramı İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yapısı A...
27.50 EUR
Orta Doğu'da Küresel Tehditler
Dünya ülkeleri, son yıllarda Suriye krizi ve IŞİD'in nasıl ortaya çıktığı konuları ile meşgul. Kriz kontrolden çıktıkça, dünya liderleri de cevaplanması gereken birçok soruya maruz kaldılar: Arap Baharı neden başarısız oldu? Orta Doğu'nun en istikrarlı ül...
25.00 EUR
Apartman, Site, Toplu Konut, Devremülk Yönetimi
Kat Mülkiyeti Kanunu Pratik Bilgiler Örnek Yargıtay Kararları Örnek Dilekçeler Yönetim Planı Örneği Kapıcı Yönetmelik Örneği Kapıcı Sözleşmesi Örneği
22.45 EUR
İstinaf El Kitabı
Ülkemizde iki dereceli yargı sistemi uygulanmakta iken, 2004 yılında kabul edilen 5235 sayılı Adli Yargı İlk derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesi ve 6100 sayılı HMK'da istinaf il...
12.50 EUR
Radyo Televizyon Mevzuatı
Konu ile İlgili Kanun Metinleri *Konu ile İlgili Yönetmelikler *Konu ile İlgili Yönergeler *Konu ile İlgili Yargı Kararları
22.50 EUR
Örgütlü Suçlar
Bu tez çalışmasının temel amacı, Türk Ceza Hukukunda suç örgütleri ile ilgili düzenlemeleri ve yargılama usullerinin açıklanmasıdır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan suç örgütlerinin yaptırımları ve bu yaptırımların geli...
15.00 EUR
Sınavlara Hazırlanma Rehberi Ceza Yargılaması
Elinizdeki kitabı iki grup için planladım. İlk grup, hukukun değişik alanlarında çalışmak üzere "eleman" seçmek amacıyla yapılan sınavlara hazırlanacak olan adaylardır. Bu kesimde yargıç, Cumhuriyet savcısı, müfettiş vb. adayları yer alır. İkinc...
19.00 EUR
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Kurumsal yönetim anlayışının yerleşmesine hizmet eden araçlardan biri de anonim şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerdir. Kurumsal yönetimi konu edinen birçok çalışmaya karşılık, bahsi geçen komitelere ilişkin eserlere pek az rastlanılmak...
28.50 EUR
Kamu İhale Kılavuzu (2 Cilt Takım)
Bu kitabın yazımı yaklaşık 4 yılık bir süreçtir. İhale iş ve işlemlerine ilişkin olarak uygulamada kavram kargaşası olduğu, ihale süreci ve mantığının tam oturmadığı, ihale mevzuatında defalarca yapılan değişiklikler nedeniyle bu karmaşanın gittikçe arttı...
99.00 EUR
Toplam 195 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1