Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 68 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Eğitim/Dil ve Gramer
Türkçenin Ses Bilgisi
İnsan hayatının hemen hemen her alanını ilgilendirmesine, diğer bütün bilim dallarıyla ilişkisi olmasına rağmen, ülkemizde deneyli fonetik araştırmalarına hemen hemen hiç yer verilmediği hepimizce bilinmektedir. 2000 li yıllara gelinceye kadar, laboratuva...
6.25 EUR
Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller
Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu'nun ilmî birikiminin zirvesindeyken kaleme aldığı eserdir. Hacıeminoğlu Hoca bu eseriyle Türkçenin köklerini araştırmış, uzun yıllar zihni bu konuyla meşgul olmuş, tabiri caizse bu mese...
19.00 EUR
Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım
Dil, insanoğlunun dünya ile kurduğu en önemli bağdır. Onunla düşüncesini, duygusunu, yaşadıklarını kendisi dışındakilerle paylaşır. Yemeğini ister, aşkını itiraf eder, başından geçenleri dile getirir... Bütün bunları istediği gibi yapabilmesi, ancak geliş...
12.00 EUR
Türkçeyi Doğru Ve Güzel Konuşma Kılavuzu
Bu küçük eser, ana dilimiz Türkçeyi doğru ve güzel konuşma eğitiminde gerekli olan bilgileri derlemek maksadıyla hazırlanmış olup, hitâbet öğreten bir kaynak veya tiyatro çalışmalarında kullanılacak bir diksiyon kitabı değildir. Bu kitap bir imlâ kılavuzu...
10.00 EUR
Imla Lügati (Osmanlıca)
İmla kelimesi lügatlerde, ?bir dilin kelimelerini, cümlelerini doğru yazma bilgisi" olarak tarif edilmektedir. Osmanlıcanın, daha doğru bir tabirle Osmanlı Türkçesinin imlası Osmanlı tarihi boyunca tekâmül edegelmiştir. 1928 yılında Arap alfabesi kal...
4.50 EUR
Learnihongo Japonca Dilbilgisi
Bir dil öğrenmeye karar verdiğimiz zaman ilk olarak bir kaynak arayışına gireriz. Tabii ki de bu kaynağın da yeterli bir kaynak olması gerekir. Aynı anda 3 - 4 farklı kaynaktan çalışıldığında sürekli aynı konuları tekar edip bir türlü ilerleyemeyiz. Biz A...
25.00 EUR
Türk Dili Tarihi
Yüzyıllardan beri çeşitli gelişme devreleri geçiren ve birçok tarihi sebeplerle geniş coğrafik sahalara yayılma mecburiyetinde kalan Türk dilini, eldeki bolca malzemeye rağmen, henüz layıkıyla ihata etmek imkanı elde edilememiş gibidir. Tarihi gelişmesind...
12.00 EUR
Toplam 68 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1