Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 47 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Haklar ve Özgürlükler
İnternette Irkçılık
KİTAP HAKKINDA: Irkçılık, farklı biçimleriyle onyıllardır toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Dijital çağ ile birlikte ırkçılık ve yabancı düşmanlığını yaymak çok daha kolaylaşmıştır. Bireyler ve gruplar artık çok daha fazla kişiye insana...
12.50 EUR
İş Cinayetleri Almanağı 2015
Maalesef bu yıl da elinizde yeni bir İş Cinayetleri Almanağı tutuyorsunuz. Türkiye'de hiç iş cinayetleri olmasa, biz de almanak hazırlamasak diyoruz, fakat temennimiz gerçekleşmiyor. 2015'te en az 1703 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybe...
7.50 EUR
99 Soruda Hayvan Hakları
HAYTAP bu kitabın satışından elde ettiği tüm geliri federasyon projelerine aktaracaktır. Lütfen korsan kitap satın almayınız. * Şiddet uygulanan bir hayvan gördüğümde ne yapabilirim? * Komşum evcil hayvanımı belediyeye şikayet etmiş. Ne yapmalıyım? *...
12.50 EUR
Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü
Din özgürlüğü değerlendirmesi ve beraberinde bir anayasal metot/standart uygulanması özellikle azınlık din ve inançları açısından önemlidir. Çünkü çoğunluk dinlerinin fiziksel imkanlar itibariyle daha rahat dışavurulacakları açıktır. ABD, Almanya ve Kanad...
14.50 EUR
İnsan Hakları Hukuku
Bugün hukuksal açıdan çok dinamik bir kavram olan ?insan hakları"nın kapsamı ve içerdiği yasal çerçeve zaman içinde değişmekte, yeniden düzenlenen uluslararası sözleşmelerle yeni haklar tanımlanmakta bunlar da mahkemelerin veya yargı-benzeri yetki ku...
15.00 EUR
İnsan Hakları Hukuku
Kitap, insan hakları hukuku alanında derli toplu ve sistematik bir kaynak olma iddiasındadır. Bu çerçevede, öncelikle insan hakları hukukuna bir giriş yapılmış, daha sonra insan haklarını düzenlenmesi, sınırlanması; uluslararası (Birleşmiş Milletler), böl...
29.95 EUR
Elektronik Ortamda Kişilik Hakkının Korunması
Elektronik ortam, elektronik haberleşme alt yapısını kullanan; fiziki ve toplumsal ağlar ile bilgisayarları ve insanları birbirine bağlayan; en önemli bileşenleri telekomünikasyon, internet ve sosyal medya olan yeni bir olgu ve ortamı ifade etmektedir. Za...
49.95 EUR
Taşıma Hukuku (Ciltli)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yasa yürürlüğe girmeden önce 26.06.2012 gün ve 6335 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun taşımaya ilişkin bölümü Dördüncü Kitap'la o...
130.00 EUR
Hukuk,Adalet Ve İnsan Hakları
Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları: Eleştirel Bir Yaklaşımadlı bu kitap, Costas Douzinas'ın farklı yerlerde yayımlanmış makalelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturuldu. Makaleler iki ana tema etrafında toplandı: İnsan hakları ve adalet. Bu iki tema çağımı...
12.00 EUR
Toplam 47 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1