Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 19 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Müzik/Müzik Tarihi
Osmanlı'da Batı Müziği
XIX. yüzyıl İstanbulu'nda saraydan gündelik hayata Batı müziğinin serüveni Hanedan, Sultan II. Mahmud'dan itibaren Batı müziği eğitimi almaya başladı. Sultanlar besteler yaptılar, tiyatro yaptırıp konser ve opera izlediler, yabancı müzisyenleri ağırladıl...
20.00 EUR
Türkiye'nin Pop Müziği
Yarım yüzyılı aşkın bir zamandır milyonlarca insanın hislerine tercüman olan pop müziği; icracılar, besteciler, söz yazarları, aranjörler ve çeşitli akımlardan hareketle geniş bir perspektifte ele alan Küçükkaplan, bilimsel zemine oturttuğu bu çalışmasınd...
20.00 EUR
Müzikte Batılılaşma ve Son Dönem Osmanlı Aydınları
Batılılaşmanın etkisi altındaki Osmanlı'da, toplumun mûsikî kültürü de değişime uğradı. Bu hususta neler yapılması gerektiğine dair kafa yoran aydınlar yok değildi. Kimileri, Osmanlı'ya ait olan mûsikînin, olduğu gibi muhafazasından yana iken kimileri tam...
10.00 EUR
Türk Halk Müziği
Kültür Taşıyıcılığı, Tarihi, Sınıflandırmaları Bu kitap Türk Halk Müziği teoriğinin temeli niteliğindedir. Halk müzikleri ulusların kültürlerini yansıtan bir öğe olduğu gibi, aynı zamanda geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe, nesilden nesle kültürün a...
15.00 EUR
Osmanlı / Türk Musıkisinin Kısa Tarihi
Cem Behar'ın farklı dönemlerde kaleme aldığı sekiz makaleyi dört bölüm altında bir araya getiren Osmanlı/Türk Musıkisinin Kısa Tarihi, geleneksel Osmanlı/Türk musıkisinin oluşma ve olgunlaşma döneminden (1603-1839) İsmail Dede Efendi'ye, musıkide icra, üs...
9.00 EUR
Osmanlı'da Çocuk Musikisi
Cumhuriyet döneminde yapılan araştırmalar Osmanlı dönemindeki çocuk mûsikîsini yok saymakta, çocuk şarkısının bir tür olarak Cumhuriyet döneminde ortaya çıktığını öne sürmektedir. Halbuki araştırmamız neticesinde "çocuk şarkısı" olarak adlandırı...
17.50 EUR
Batı Müziğinin Kısa Tarihi
Paul Griffiths, Batı Müziğinin Kısa Tarihinde Batı müziğinin, bu müziğin büyük bestecilerinin, aynı zamanda da yorumcularının ve dinleyicilerinin, müziğin ne olduğuna ve ne için yapıldığına ilişkin düşüncelerinin aydınlatıcı öyküsünü sürükleyici bir dille...
13.00 EUR
Müziğin Kilometre Taşları
Müziğin Kilometre Taşlarından özel açıklamalara yer veren bu kitap Türk pop müziğinin gizli tarihini de gözler önüne seriyor. Müzik endüstrisinde 1970'ler, 1980'ler ve 1990'lara damgasını vuran müzisyen ve yorumcuların müzik yaşamlarına ait özel itirafla...
3.50 EUR
Müziğin Kilometre Taşları 2
Müziğin Kilometre Taşlarından özel açıklamalara yer veren bu kitap Türk pop müziğinin gizli tarihini de gözler önüne seriyor. Müzik endüstrisinde 1970'ler, 1980'ler ve 1990'lara damgasını vuran müzisyen ve yorumcuların müzik yaşamlarına ait özel itirafla...
5.00 EUR
Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri
Başkaldırı ve Eşkıyalık Nedir, Boyutları Nelerdir? Halk Şiirinde Toplumsal Olaylar ve Eşkıya Türküleri Şiir Örnekleriyle Sosyal İsyancılık Geleneği Eşkıya Ağıtlama-Türkülerinin Yakılışı ve Derlenişi Alevi Önderlikli Halk Hareketleri ve Çağdaş Destanla...
22.50 EUR
Toplam 19 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1