Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 32 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Tarih - Coğrafya/Tarihi Belgeler
Dört Rapor
"Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya devletlerinin temsilcilerinin oluşturduğu komisyon, 1919'dan 1921'e kadar süren dönemde Ege ve Marmara bölgelerinde yaptıkları araştırmalar sonucu ortak raporlar hazırlayıp kendi hükümetlerine sunmuşlardır. Bu ra...
15.00 EUR
Irak'ta İngiliz İşgal Yönetimi 1914-1918
İngiliz Yıllık Raporları'nda Türkiye (1920-1926) kitap dizisinden sonra şimdi Irak ile ilgili bir raporu yayınlıyoruz. İngiltere Devlet Arşivi'nde çalışmamız sırasında bulduğumuz bu rapor, Dışişleri Bakanlığı belgeleri arasında FO 371/4148 XC1236 referans...
15.00 EUR
Görele Mahkeme Sicili
Altı yüz yıllık bir geçmişe sahip olan Osmanlı tarihinin şüphesiz en gerçekçi ve temel kaynaklarından biri şer?iyye sicilleridir. Şer?iyye sicilleri, incelenen dönemin kültürü, ekonomisi, idarî ve siyasî yapısı, dinî ve sosyal hayatı, aile bağları, gelene...
10.00 EUR
Mekteb-i Sultani
Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) ülkemizin en köklü eğitim kurumları arasında yer alarak çok önemli işlevler görmüş; yetiştirdiği öğrenciler her alanda başarılı insanlar olarak ülkeleri için yararlı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Zaten lisenin kuruluş...
17.00 EUR
Osmanlı Arşiv Belgeleri
Osmanlı arşiv belgelerinden yararlanabilmek için yalnızca Osmanlı paleografyasını öğrenmenin yeterli olmayacağı bilinen bir gerçektir. Bu alan daha farklı bilgi ve uzmanlığı gerektirmektedir. Zira altı yüzyıllık Osmanlı döneminde kullanılan alfabe ve yazı...
22.50 EUR
Kızılca Kıyamet
İstibdada karşı mücadele... Teşkilat-ı Mahsusa'nın kuruluşunda ve sonrasında rol alan iki aile... Enver Paşa ve Sarıkamış Harekâtı... Kafkas Cephesi'nden İtalya-Avusturya Cephesi'ne uzanan hat... İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Ruslar ve Yunanlar... Mon...
13.50 EUR
Süveyş Kanalı -XIX. Yüzyılda Doğuakdeniz'de Bir Rekabet Unsuru Olarak-
Tarihe konu olmuş büyük hadiselerin temelinde mutlak surette iktisadi sebepler bulunmaktadır. Osmanlı tarihinde ve Orta Doğu sahasında iktisadi bakımdan önemli gelişmelere sebep olmuş Süveyş Kanalı'nın açılması ve faaliyete geçmesi de bu nedenle dikkate d...
8.50 EUR
1915 Basınında  Çanakkale
"1915 Basınında Çanakkale" adlı kitabın konusu, Çanakkale olayının dünya tarihindeki yerini belirlemekten çok, kendi toplumumuza nasıl yansıtıldığıdır. Silahların Avrupa'nın en büyük üreticileri İngiliz ve Alınanlardan sağlandığı ortamda savaş s...
14.00 EUR
Çanakkale 1915 (Kutulu)
100. YIL ANISINA TARİHSEL ÖNEME SAHİP ENDER TIPKIBASIM BELGELER EŞLİĞİNDE 25 Nisan 1915'ten 9 Ocak 1916'ya dek Avustralya, Yeni Zelanda, Büyük Britanya ve Türkiye'den birlikler Gelibolu yarımadası için şiddetli bir mücadeleye girişti. İtilaf kuvvetleri Ça...
70.00 EUR
Kod Adı: İrtica-906 Mehmed Akif Ersoy
'İlk kez yayınlanan belgelerle...' 'Vatanında Cüda' İstiklal Şairi İstiklal Marşımızın yazarı, Milli Mücadele'de vaazları cephelerde dağıtılan, Kurtuluş Savaşı'nı veren Meclis'te milletvekilliği yapan, Anadolu'da isyanları bastırmak için il il gezerek ha...
14.00 EUR
Toplam 32 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1