Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 10 Kayıt Bulunmuştur.
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Aile Hukuku
Aile Hukuku (2.Cilt)
*Nişanlanma *Evlenme *Eşlerin Kişisel İlişkileri ile İlgili Hükümler *Eşlerin Mali İlişkileri ile İlgili Hükümler *Eşlerden Birinin Ölümü, Gaipliği veya Cinsiyet Değiştirmesi *Evlenmenin Hükümsüzlüğü *Boşanma *Soybağının Kurulması *Soybağının Kaynakları *...
19.75 EUR
Aile Hayatının Korunması
Aile hayatına saygı ve aile hayatının korunması, insan hakları odaklı olarak ele alındığında, klasik/negatif hak ve sosyal hak boyutları olduğu görülür. Aile hayatına saygı hakkı denildiğinde, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde, aile hayat alanın özel...
69.00 EUR
Mal Rejimleri
? Mal Rejimleri Genel Hükümleri, Yasal Mal Rejimi, Mal Rejimi Sözleşmeleri, Olağanüstü Mal Rejimi, Mal Rejimlerinin Tasfiyesi, Tasfiyede Yetkili Mahkeme ? Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Yasal Mal Rejimi, Edinilmiş Mallar, Kişisel Mallar, Bunlar Üzerind...
117.50 EUR
Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi
Bazı Konular, Göründüğünden Çok Daha Kolay Öğrenilebilir!... Çok karmaşık konuları, kısa bir sürede öğrenmek bazen çok kolaydır. Yeter ki, konular yalın ve anlaşılır bir şekilde ve uygun bir yöntemle anlatılsın. Aile hukukunda "Yasal Mal Rejimi (Edin...
23.95 EUR
Nafaka Hukuku (Ciltli)
Kanunlardan ve madde numaralarından da anlaşılacağı üzere, nafaka konuları değişik kanunlarda yine Türk Medenî Kanunumuzun değişik bölüm ve ayrımlarında yer almıştır. Nafaka ile ilgili değişik Kanunlardaki ve maddelerdeki bu düzenlemeleri bir araya toplam...
117.50 EUR
Velayetin Kapsamı ve Hükümleri
Toplumun yapı taşı aile, ailenin mihenk taşı ise çocuktur! Çocuğun her şeyden önce çocuk yetiştirme bilincinde olan kişilerin velayetinde olması gerekmektedir. Nitekim çağdaş toplumların çocuk haklarına dair paradigması da bunu gerektirir. Son yıllarda öz...
26.95 EUR
Yargısal Anlayışlar Işığında Eşler Arasında Mal Rejimleri
Bu eser, mal rejimleri alanında on yılı aşkın Yargıtay ve uzunca bir süre Türkiye Adalet Akademisi tecrübesinin okuyucu ile paylaşılması amacıyla hazırlanmıştır. Gerçekten, önceleri işbölümünde mal rejimi davalarının temyiz incelemesinin yapıldığı 2. Huku...
47.50 EUR
Aile Hukuku'nda Ayrılık
Türk Medeni Kanunu, evlilik birliğini, hem hukuken hem de fiilen sona erdiren boşanma kurumunun yanında, bu birliği, hukuken değil, sadece fiilen sona erdiren ve ortak hayatı geçici olarak tatil eden ayrılık kurumuna da yer vermiştir. Ancak, devletin tem...
29.95 EUR
Evlilik Birliğini Sona Erdiren Nedenler Boşanma, Ayrılık ve Evlenmenin İptali Davaları
Kitabın Bölüm Başlıkları: · Evliliğin Sona Ermesi · Boşanma · Ayrılık · Tedbir Nafakası · Boşanma, Ayrılık Ve Evlenmenin İptali Davalarında Yargılama Usulü · Boşanma Hükmünün Sonuçları · Milletlera...
67.50 EUR
Evlilik Birliğinde Yasak Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimii
Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesinin birinci fıkrasına göre 'Evlenmeyle eşlera rasında evlilik birliği kurulmuş olur'. Evlilik birliği çatısı altında hayatlarını birlikte devam ettiren eşler arasında, sürekli ve çok yönlü ilişkilerin ortaya çıkması kaçı...
15.00 EUR
Toplam 10 Kayıt Bulunmuştur.