Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 24 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Doğruluk Formülü
Doğru biridir. Yanlış sonsuzdur. Yanlışın sonu gelmez. Bitirmeye ömer yetmez. Kendin olamazsan başkası veya hiçbir şey olursun. Düştüğün yerde sana ait olanı bulursan daha yükseklere çıkarsın. Ben'i kendin kabul ettiğinde kötülüğün kölesi olursun. Öz'ünü...
13.50 EUR
Her Şey Bitmek İçin Başlar
"Her Şey Bitmek İçin Başlar", Cicero'nun eserlerinden özenle derlenmiş bir seçkidir. "Ruh, gülmeyle yenilenir." "İnsan aklın yoldaşıdır." "Keşke, yanlışları bulabildiğim gibi doğruları da kolayca kanıtlayabilsem!"
6.00 EUR
İlkçağ Felsefe Tarihi 3
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı "zihnin keşfedilmesi"dir. Bu "keşfin" sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kuramlarını ve bunların arkalarında ya...
25.00 EUR
İlkçağ Felsefe Tarihi 4
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı "zihnin keşfedilmesi"dir. Bu "keşfin" sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kuramları ve bunların arkalarında yata...
29.00 EUR
Felsefe Tarihi
Temelleri Antikçağda atılan Ortaçağ düşüncesi, yaygın kanaatin aksine felsefe tarihinde bir fetret devrini temsil etmez. Bununla beraber, bu çağda üretilmiş düşüncenin temelinde dini kaygılar olduğu için, Ortaçağ felsefesinde baskın bir dini karakter vard...
12.50 EUR
Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Felsefe
Felsefe en genel ifadesiyle; bir kültürün bilinci olarak betimlenir. Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Felsefe adlı bu eser, okuyucusunu Türkiye'de felsefenin kuruluşuna tanıklık etmeye ve bunun üzerine bir bilinç geliştirmeye davet ediyor. Esrede, felsefen...
15.00 EUR
Felsefe Bayiliği
Elinizdeki kitapta şu soruların cevabı tartışılmıştır: Felsefe yapmanın bir tek tarzı mı vardır yoksa kültüre, kişiye, çağa ve sosyal durumlara göre değişen felsefe yapma tarzları var mıdır? Bir kıta Avrupası felsefesinden, bir Amerikan felsefesinden vey...
12.00 EUR
Felsefe Tarihi (Ciltli)
Büyük Alman şairi ve düşünürü Johann Wolfgang von Goethe, ?Üç bin yılın hesabını göremeyen karanlıkta yolunu bulamaz; günü gününe yaşar ancak" derken, sadece bireylerin değil, toplum ya da kültürlerin de felsefe tarihine duydukları ihtiyacı anlatmak...
62.50 EUR
Sokrates Öncesi ve Sonrası
Büyük İngiliz klasikçisi Francis Macdonald Cornford'un 1932 yılının Ağustos ayında Yunan felsefesi üzerine Cambridge Üniversitesi'nde verdiği dört konferans metninden oluşan buminik kitap o kadar sevilmiş, o kadar çok okuyucu bulmuştur ki İngiltere'de bug...
5.00 EUR
Modern Dünyaya Yön Veren 50 Düşünür
Modern Dünyaya Yön Veren 50 Düşünür insanlığın dünyayı daha doğru bir bakışla görmesini sağlayan önemli filozofları bir arada sunarak, düşünce tarihinin bütünlüklü bir haritasını çıkarıyor. Kantı kavramak, yirminci yüzyıl Sovyet sosyalizminin Hegel ve Ma...
18.00 EUR
Toplam 24 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1