Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 24 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Siyaset - Politika/İnsan Hakları
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli Dostu Sosyal Politikalar
Engellileri sosyal politika kapsamına alma düşüncesi ve gereği, insan haklarının varlığı, toplumsal duyarlılığın artması, bilimsel anlamda sosyal politika alanının genişlemesi ve buna bağlı olarak sosyal devlet bilincinin ortaya çıkmasıyla mümkün olabilmi...
25.00 EUR
Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi
Dilimize ilk kez çevrilen ve günümüzden 215 yıl önce yayınlanan kitap, kendinden sonraki yüzyılları etkileyen kadın hakları konusunda temel kitaplardan biridir.
8.00 EUR
İnsan Hakları ve Diplomasi
Uluslararası insan hakları belgelerinin gitgide arttığı, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin her zaman çıkarlar tarafından belirlendiği bir dünyada, bir devletin çıkarlarını koruması başarılı diplomasi sayılıyor. Çıkarların korunduğu yerde açıktır ki in...
10.00 EUR
İnsan Hakları
İnsan Hakları konusunda yazılan bu kitap, değişik açılardan yaklaşımlarda bulunarak, konuya bir açıklık getirmek ve sorunu her türlü ayrımın ötesinde bir bütünsellik içinde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta; insan haklarının boyutları genel a...
14.95 EUR
Eğitimciler İçin İnsan Hakları ve Vatandaşlık
Sosyal bilimler içinde değerlendirilebilecek olan "İnsan Hakları ve Vatandaşlık" alanının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu alanla hukukçular, felsefeciler, tarihçiler, sosyologlar, siyaset bilimciler ve eğitimciler ilgilenmişler ve eserler ve...
11.25 EUR
İnsan Hakları Hukuku
İktidar, doğası gereği temenniler sonucu değil ciddi toplumsal talepler karşısında kendi kudretini sınırlamayı kabullenebilir. Anayasal ya da hukuk devleti dediğimiz bu rejimlerin kurulduğu ülkeler aynı zamanda insan haklarına saygının da esas alındığı ül...
17.50 EUR
İnsan, Toplum ve Haklar
Ayşe Durakbaşa Önsöz Güliz Erginsoy Esin Küntay: Akademik Yaşamı, Yapıtları ve Anlatılar Oya Okan / Ayşen Şatıroğlu Hocamız Esin Küntay Ünal Özen 1960 Sonrası Türk Sosyolojisindeki Yeni Ufuk: Kıray Sosyolojisi Ali Akay Sanat Üniversitesinde Sosyoloji B...
16.00 EUR
Esas Duruşta Cinayet
Baba Kenan Polat: "Asker ölüsü, tavuk ölüsü gibi Hani bir asker ölmüş, onların umurunda mı ki? Onların çocukları askerde yok ki, ölsün. Çocukları dünyanın dolarlarını götürdü, hiçbir şey yok..." Anne Ani Balıkçı: "O gün o bir kurşun hayatı...
15.00 EUR
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Vicdani Red ve Türkiye
Tarih boyunca ordular, itaatkâr askerlere ihtiyaç duymuşlardır. Ancak her dönemde çeşitli sebeplerle savaşlara katılmayı ya da askerlik yapmayı reddedenler olmuştur. Bunun en doğrudan ve en açık ifade biçimi de vicdani red olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu...
15.00 EUR
Kentleri Savunmak
2000li yıllar ile birlikte mekânülkenin temel ekonomi-politikalarının merkezine yerleşti. Mekân aracılığıyla sermaye biriktiren, eşitsizlik üreten, kriz ertelemeye çalışan bu ekonomi-politika, kır/kent ayırt etmeksizin mekânı metalaştıran ve piyasalaştıra...
15.50 EUR
Toplam 24 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1