Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 19 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
E-Devlet Ve Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi
e-devlet sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojileri, basitçe yurttaşların internet üzerinden belli bilgilere erişimini sağlamak ve birtakım işlemleri yapmasını kolaylaştırmak için olduğu kadar, daha ileri düzeyde, kamu örgütlerini daha etkin ve verimli bi...
11.00 EUR
Kamu Yönetimi
Bilindiği gibi yönetim, belirli amaçları gerçekleştirebilmek için planlama, örgütleme, koordinasyon, yönetme ve denetim süreçleri aracılığıyla kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını öngören temel bir süreçtir. Bu amaçlara ulaşmak için yönetim...
22.50 EUR
Avrupa Birliği Yolunda Türk Kamu Yönetimi
Bugün Avrupa Birliği (AB), dünyada bütünleşmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı değişim ortamında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dikkatini çeken ve bu tür ülkelerin katılmak için yoğun çaba harcadığı, yıldızı parlayan bir birlik olma yolunda ilerleme...
20.00 EUR
Kamu Sektörü Bilgisi
Kamu Sektörü Bilgisinin Teorik Çerçevesi Bilginin Tanımı ve Değeri, Bilginin Sınıflandırılması, Kamu Sektörü Bilgisi (KSB), Kamu Sektörü Bilgisinin Değeri, Kamu Sektörü Bilgisinin Arzı, Kamu Sektörü Bilgisinin Talebi, Faydaları - Kamu Sektörü Bilgisinin Y...
12.50 EUR
Yönetim Bilimi
Kitap, yönetim anlayışı ve literatüründeki yeni gelişmeler doğrultusunda geliştirilmiş ve güncelleştirilmiş 6. baskısını yapmıştır. Ayrıca, kitabın ilk beş baskısının ardından akademisyenlerden, öğrencilerden ve kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek v...
10.95 EUR
İdari ve Mali Açıdan Yerel Yönetimler
13 farklı üniversitenin öğretim üyeleri ve diğer kurumlardan uzmanların oluşturduğu 29 kişilik yazar kadrosu tarafından kaleme alınan "İdari Ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler" isimli kitabımız; teori ve pratiğin aynı anda sunulduğu, ala...
15.00 EUR
Kamu Maliyesi - Bütçe ve Borçlanma
- Maliye Teorisi - Kamu Harcamaları - Borçlanma - Kamu Gelirleri - Maliye Politikası - Bütçe
15.00 EUR
Çağdaş Kamu Yönetimi 2
Bu kitap; kamu yönetimi alanındaki evrensel ve ulusal bilgi ve deneyim birikimini, özellikle genç araştırmacıların çalışmaları ile belirli bir sistematik içerisinde Türkçe kamu yönetimi yazısına kazandırmak ve anılan birikime yeni ve özgün katkıları özend...
16.20 EUR
Çağdaş Kamu Yönetimi I
Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği Karmaşıklık Bilimleri: Kaosun Kıyısında Bilim ve Yönetim Kamu Tercihi Teorisi Postmodernizm ve Kamu Yönetimi Dünyada ve Türkiye?de Feminizm ve Kadın Hareketi Kamu Yönetimi ve Örg...
15.00 EUR
Toplam 19 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1