Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 11 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Siyaset - Politika/Bölgeler - Ülkeler
Mayın ve Kaçakçı
Türkiye-Suriye sınırının Nusaybin sınır hattı ve bölgesi üzerine yapılmış bu etnografik çalışmada, sınır hattında yaşanan olaylar ve tecrübeler, bu bölgede yaşayan sıradan insanların hayat hikayeleri ve şahitlikleri üzerinden analiz edilmektedir. Tasavvur...
8.00 EUR
Latin Amerika ve İspanya Üzerine Güncel Çalışmalar
Latin Amerika için çok şey söylenir ve bu zengin kültür dairesi çok farklı şekillerde tanımlanır. Mesela Eduardo Galeano´ya göre Latin Amerika "kesik damarların kıtasıdır." Zira kıtanın damarlarının kesildiği, derin ve acı izler bırakan bir sömü...
10.00 EUR
Derin Ermenistan ve Diaspora'nın Deşifresi
Sınır komşumuz olmasına rağmen Ermenistan'ı ne kadar tanıyoruz? Ermenistan devlet başkanlarının geçmişlerinde sakladıkları sırlar nelerdir? Cumhurbaşkanları ve ülkenin gerçek sahipleri olan memur oligarşi grubunun hangi malvarlıkları mevcut? Partiler...
8.50 EUR
Hazar'dan Karadeniz'e Stratejik Bakış
Avrupa ve Asya'nın Hazar, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin kavşağında yer alan, önemli jeostratejik ve jeopolitik konumuna, siyasi ve ekonomik gelişmeler için elverişli coğrafyasından dolayı sürekli dünyanın en nüfuzlu devletlerinin dikkatini kendine çek...
14.00 EUR
Yönetim Ekonomi Siyaset Sarmalında Bölge
I. DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE DEĞİŞEN PARADİGMALAR-I: KÜRESELLEŞME II. DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE DEĞİŞEN PARADİGMALAR-II: YÖNETİŞİM III. DEĞİŞEN MEKANDA EŞİTSİZLİĞİN VE DENGESİZLİĞİN DÜZENLENMESİ ÇABALARI: DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE DEĞİŞİM VE BÖLGE IV. SİYASAL VE Y...
16.00 EUR
Marksist Parti Teorisi
Bu eser Marksist parti inşa teorisi üzerine uzun yıllara dayalı akademik alanda yaptığı çalışmalarla tanınmış olan Prof .Wu Meihua tarafından 2007 yılında hazırlanmış oldukça güncel bir eserdir. Marksist partilerinin örgütlenmesi veya bu partilerinin inşa...
15.00 EUR
Orta Asyanın Stratejik Suları
Dünyanın özellikle su sıkıntısı olan bölgelerinde su kaynaklarının stratejik önemi artmaktadır. Orta Asyadaki Aral Gölü Havzası bu önemin arttığı bölgelerden biridir. Bu nedenle Orta Asyanın petrol ve doğal gaz rezervlerinin yanı sıra stratejik suları da...
7.00 EUR
Rus Arşiv Belgelerine Göre Boğazlar ve Şark Meselesi
Bu kitabı okurken, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın dünya jeopolitiği açısından ne derece önemli olduğunu daha yakından anlıyoruz. Türk Devletinin her türlü dış politikasında bu noktanın daima göz önünde bulundurulması gereği vardır ve hep öyle kalacaktır...
22.50 EUR
İngilizlerin İslam Ülkelerini Parçalama Politikası Ve İran
İngiltere, on dokuzuncu asrın başlarından itibaren İslâm coğrafyasının iki önemli devleti olan Osmanlı ve İran üzerinde başlattığı hileli ve sinsi süreç ile her ikisini I. Dünya savaşına sürüklemiş, savaş sırasında topraklarını işgal ettikten sonra bağıms...
17.50 EUR
Toplam 11 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1