Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 46 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:İslam/Mevlevilik ve Mevlana
Aşkın Ateşi
İnsanlar arasında hiçbir din, dil, ırk, cinsiyet vb. ayrım gütmeden onları Aşk'a gel diye çağıran Mevlana'ya hürmetle.. "Yine gel, yine gel... Her kim olursan ol, yine gel. İster kafir ol, ister Mecusi, ister putperest, ister yüz kere bozmuş ol tövb...
3.74 EUR
Sufinin Yolu
Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum. Işığı gördüm, korktum. Ağladım. Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim. Karanlığı gördüm, korktum. Gün geldi sonsuz karanlığa uğurladım sevdiklerimi Ağladım. Yaşamayı öğrendim. Doğunun hayatın bitmeye başladığı an olduğunu;...
7.50 EUR
Sûfîliğin Zirvesi : Hz. Mevlânâ'yı Anlamak
İslâm tasavvufunun seçkin isimlerinden Hz. Mevlânâ, eserlerindeki hakikate dair manalardan herkesin faydalanmasını arzulamaktadır. Ancak pratikte olan, kutsal kitaplar dâhil bir metni herkesin kendi seviyesine uygun yorumladığıdır. Bu noktada Hz. Mevlânâ...
11.00 EUR
Mesnevî Hikâyeleri (Dvd Ekli, Kutulu, 3 Cilt)
Hazret-i Mevlâna, Mesnevî-i Şerîf hikâyeleri ile herkesin nasiplenebileceği bir sofra açmıştır. Tercümeleriyle bu sofradan istifadeyi kolaylaştıran Fazlullah Rahîmî Efendi; son derece kıymetli şerhleriyle de, her idrak seviyesindeki insanın zevk alabilece...
35.00 EUR
Mesnevî-i Mânevî Şerhi (8. Cilt)
?Hâzâ kitâbu Mesnevî vehüve usûlu usûl-i usûlid-dîn. ?Bu Mesnevî, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır." Hz. Mevlânâ Mesnevî'nin, öz halinde, İslâm dîninin bir ifâdesi olduğunu, İslâmî esasları dile getirip izah ettiğini anlatır. Dînin özü Al...
25.00 EUR
Mesnevi (Ciltli)
Bu değerli eseri Mevlânâ'nın torunu Veled Çelebi İzbudak orijinal elyazmalarından çevirdi, büyük usta Abdülbaki Gölpınarlı yayıma hazırladı. İlk baskısı Hasan Âli Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yaptırılmış ve bugüne kadar sayısız basımı gerçe...
39.50 EUR
Mesnevi Tercümesi
Mesnevî, hakîkate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına âgâh olmak isteyenler için bir yoldur. Mesnevî, temizlenmiş kişiler için gönüllere şifâdır. Hüzünleri giderir. Kur'ân'ı açıkça anlamaya yardım eder. Huyları güzelleştirir. diye buyrulmaktadır. Mevlâna, eseri...
105.00 EUR
Hollanda'da Mevlana ve Konya Öğretisi
Bu kitap, ?Ya Mevlana" sözünün çeyrek asrı aşan bir süre içinde faaliyetlere yansımasının örneklerinden oluşmaktadır. Sempozyumlarla başlayan ?Hollanda'da Mevlana ve Konya" faaliyetlerimiz zaman içerisinde muhtevası genişleyerek devam etti. Özel...
6.00 EUR
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî 7 Sırrı
Cömertlik; insanın, sahip olduğu imkânlardan, muhtaçlara meşru ölçüler dahilinde ve Allah rızasından başka hiçbir gaye gütmeden, ihsan ve yardımda bulunmasını sağlayan üstün bir ahlak kuralıdır. Cömertlik, ruhun bir melekesidir. İnsanları, muhtaç olanla...
10.00 EUR
Mesnevî-i Mânevî Şerhi (7. Cilt)
"Hâzâ kitâbu Mesnevî vehüve usûlu usûl-i usûlid-dîn. "Bu Mesnevî, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır." Hz. Mevlânâ Mesnevî'nin, öz halinde, İslâm dîninin bir ifâdesi olduğunu, İslâmî esasları dile getirip izah ettiğini anlatır. Dîn...
25.00 EUR
Toplam 46 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1