Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 159 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Sosyoloji - Toplum Bilimleri/Sosyolojik Araştırmalar
Savaşın Virüsleri Özel Askeri Şirketler
?Blackwater Başçavuş ise MPRI General'dir." (Trifkovic) ?Ücretlerimizin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, hapishanede yaşamayı deneyin." (Executive Outcomes) ?KBR şirketi ortaya çıktığında, birlikler sıcak duş alacaklarını, temiz tuvalet kullanaca...
14.00 EUR
Canlı Bomba Sosyolojisi
İsyan ve itaat üreten Batı hükümranlığı, barındırdığı modern ve küresel değerler içinde ?kayıtsız kabul" ve ?radikal reddetme" şeklinde iki tepki doğurmaktadır. Radikal reddetme, modern sistemin ürettiği muhalefet alanını sosyalist, milliyetçi v...
16.50 EUR
İsraf Bir İnsanlık Suçu
Yer altı ve yer üstü kaynaklarının hızla tükenmesinden havanın, suların ve toprağın kirlenmesine, küresel ısınmadan ozon tabakasının delinmesine kadar dünyada yaşanan her türlü olumsuzluğun en başta gelen nedeni her alanda hüküm süren israftır. Dahası; ul...
5.00 EUR
Dijital Çağda Müslüman Kalmak
21. yüzyılda yaşayan faniler olarak nasıl bir dünya ile kuşatılmış olduğumuzun farkında mıyız? Alo fetva hatları, online zekât mecraları, Youtube'dan yayınlanan vaazlar, zikirmatikler, Mescid-i Haram'dan naklen yayınlanan namazlar... Bu yeni teknolojiler,...
10.00 EUR
Söylen Yazın Bağlamında Kadının Yazgısı
Belirli yazın süremlerinde sanatçıların yazının ilk örnekleri olarak kabul gören söylenlerden esinlendikleri bilinmektedir. Buradaki asıl soru, sanatçıların hangi zamansal ve uzamsal konumda, hangi düşünsel ve içsel şartları dikkate alarak, temel söylen m...
7.50 EUR
Türkiyede İslam Ve Küreselleşe
Caner Taslaman'ın bu çalışmasının ?baştan aşağı okumuş biri olarak? kitaplaştırılmış olmasını sevinçle karşıladım. Bence bu kitabın en önemli katkısı İslam'ı sadece bir iman konusu olarak ele almayıp, konuyu geniş bir interaktif iletişim çerçevesi içinde...
11.00 EUR
Günümüzde Karamanlar Ve Hazar Türkleri
"...Hazarlar, tarih sahnesinde bir güç kaynağı olarak üç yüz yılı aşan bir süre içinde önemli roller oynamıştır. Üç kıta parçası üzerinde bu gücünü duyurmuş, hatta Hristiyanlık-İslamiyet gibi evrensel dinlerle tanışmış, fakat bir kader çizgisi olarak...
12.00 EUR
Van Kent Araştırmaları
Türkiye'de kent araştırmaları literatürü birçok disiplinin kendi güzergâhı üzerindeinceleme nesnesi yaptığı kent analizleri ile zengin bir külliyata dönüşmektedir.Söz konusu literatürde, makro ya da mikro düzeyde yapılmış metropol incelemeleriningeniş bir...
15.50 EUR
Toplam 159 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1