Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 20 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Siyaset - Politika/Yerel Yönetimler
Türkiye'de Belediye Başkanlarının Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına İlişkin
Küreselleşmeyle orantılı olarak büyüyen yerelleşme anlayışı dünya genelinde özellikle son yıllarda tarafların katılımlarını esas alan yönetim modelleri geliştirmiştir. Avrupa Birliği'nin yapılanması sürecinde yerelleşmenin ve yerel yönetimlerin kalkınması...
12.50 EUR
Yerel Yönetim Kent ve Ekoloji
Elinizdeki kitap iki amaca hizmet ediyor. İlki, pek çok kişinin üzerinde emeği olan Profesör Can Hamamcı'ya bir armağan yapıtla, toplumsal gönül borcunu açığa vurarak kolektif olarak teşekkür etmektir. İkincisi ise, onun bu emeğini de bilgi üretiminin par...
27.00 EUR
Yerel Yönetimlerde Sosyal Medya Planlaması ve Uygulama Stratejileri
Sosyal medya özellikle ülkemizde diğer ülkelere oranla çok yoğun kullanılmakla birlikte, diğer milletlerden de farklı olarak ameliyattan çıkan annesini, taktırdığı serumu hatta kurban ettireceği hayvan ile öz çekimi bile paylaşmaktadır. Sosyal medya ülkem...
7.00 EUR
Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kültür
Yerel yönetimler, "etkinlik", "özgürlük", "özerklik", "yeniden paylaşım" ve "demokratik katılım" gibi temel değerlere dayanmaktadır. Bunların içerisinde, aynı zamanda çalışmanın çıkış noktasını da oluştura...
12.50 EUR
Yerel Siyaset Yazıları
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yardımcı kaynak olarak yararlanılan ve kısa süre içerisinde tükenerek 2. baskısı yapılan kitap, yazarın, aylık çıkan Yerel Siyaset Dergisi'nde yayınlanan yazılarından oluşmaktadır. Yönetim, siyaset, yerel siyaset,...
14.95 EUR
Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları
Kamu Politikası ve Yerel Yönetimler Yusuf CAN - Fikret SOYER Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Spor Politikalarının Değişim ve Gelişimi Yücel CAN Yerelleşme, Yerel Yönetimler ve Kadın Politikaları Recep ÇİÇEK Belediyeler Bağlamı...
14.00 EUR
Türk Kamu Yönetimi
Eser, Üniversitelerde okutulan "Türk Kamu Yönetimi" ve "Türkiye'nin Yönetim Yapısı" derslerinin müfredatı doğrultusunda hazırlanmış olduğundan, birçok üniversitede ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Kitap, yeni gelişmeler ve yasal d...
10.25 EUR
Toplumcu Belediye
Yazar kitabında; 19. yüzyıl sonuna doğru toplumcu belediyeciliğin ortaya çıkışını, 20. yüzyıl belediyeciliğine yaptığı etkileri ve neoliberalizmin yükselişiyle XX. yüzyılın sonuna doğru nasıl dışlandığını, ancak bunun uzun sürmediğini ve 21.yüzyılın başın...
10.50 EUR
Mahalli İdareler
Üniversitelerin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Mahalli İdareler veya Mahalli İdareler Maliyesi derslerinin müfredatına uygun olarak hazırlanan kitabın, ilk sekiz baskısının ardından akademisyenler, öğrenciler ve meslek sınavlarını hazırlanan o...
14.95 EUR
Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset
Tarihsel süreçte güçlü bir merkeziyetçi geleneğe ve atanmış elitlerin egemenliğine sahne olan Türkiye'de, küyerelleşmenin oluşturduğu dalgalar ve etkiler oldukça açık biçimde gözlenmekte ve hissedilmektedir. 1980 sonrasında ve özellikle de 2000'li yıllard...
9.25 EUR
Toplam 20 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1