Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 143 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Tarih - Coğrafya/Hatırat - Günlük
Babam Abdülhamid
Tanzimat'tan II.Meşrutiyet'e, imparatorluğun en çalkantılı yıllarında tahtta bir padişah; II.Abdülhamid? İftiralar, yalanlar ve bir padişahı tahttan indiren olaylar... Ardından başlayan acı, gözyaşı ve hasretle dolu sürgün yılları... Osmanlı'nın tarih...
4.38 EUR
24 Nisan 1915
24 Nisan 1915te özellikle İstanbuldaki Ermeni aydınları, yazarlar, sanatçılar, avukatlar, doktorlar, mebuslar evlerinden alınıp götürülürler ve çoğu bir daha geri dönmez: İstanbulda tutuklanıp Çankırı ve Ayaştaki toplama merkezlerine gönderilen bu Ermenil...
11.50 EUR
Gündelik Hayattan Renklerle Eski İstanbul
İstanbul bir aşktır, bir masaldır. İstanbul'u gören sevdasına tutulduğu aşkını ömrü buyunca unutmaz, arar durur. Eski bir İstanbul deyimi vardır: "Tophane Çeşmesi'nin suyunu içenin devası yoktur, ömrü boyunca sevda çeker" demektedir. Bu sevdayı...
10.00 EUR
Mayınlı Topraklar - Makaleler
Milli Eğitim yılları toplumsal olayların içinde yer alışı, her olaya insanca yaklaşımı büyük bir birikimin yansımasıydı. Cumhuriyet kuşağının tüm izlerini görmek mümkündü Perihan Ergun'un yazılarında. Her koşulda yanıbaşımızdaydı. Bazen bir çiçek, bir pas...
22.50 EUR
Osmanlı'da Ayrılık Yanlısı Araplara Sesleniş
On yedi yaşında ilk divanını neşretmiş olsa da, devrinin siyasî çalkantılarında aldığı vazifeler gereği, edebî kişiliği arka planda kalmış bir Osmanlı münevveri. İkinci Abdülhamid, Jön Türkler ve İttihat Terakki yönetimlerinde nahiye müdürü, kaymakam, Ceb...
8.50 EUR
Beyoğlu'nda Bir Hafız
Beyoğlu'nda Bir Hafız/Kur'ân'la Geçen Bir Ömür adlı bu eser, çok küçük yaşta Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş, uzun süre Beyoğlu'nda bulunmuş ve o zamanın pek çok ünlü şahsiyetiyle tanışmış ve birçok önemli olaya şahit olmuş, dünden bugüne İstanbul'u bütün y...
15.00 EUR
Naciyem, Rûhum, Efendim...
Enver Paşa'nın, eşi Naciye Sultan'a Rusya ve Orta Asya'dan yazdığı sürgün mektupları Enver Paşa, Birinci Dünya Savaşı'nda uğradığımız yenilginin ardından 1 Kasım 1918 gecesi Türkiye'den ayrılmasından 4 Ağustos 1922'de Pamir Dağları'nın eteklerinde can...
21.00 EUR
Naciyem, Rûhum, Efendim... (Ciltli)
Enver Paşa'nın, eşi Naciye Sultan'a Rusya ve Orta Asya'dan yazdığı sürgün mektupları Enver Paşa, Birinci Dünya Savaşı'nda uğradığımız yenilginin ardından 1 Kasım 1918 gecesi Türkiye'den ayrılmasından 4 Ağustos 1922'de Pamir Dağları'nın eteklerinde can ve...
29.00 EUR
Türk'ün Ateşle İmtihanı
Burada, Türkiye, başşehrinden ve Anadolu´daki topraklarından mahrum edilmek istenilmiyordu. İmparatorluk´un, İstanbul başşehri olarak kalmasına taraftar olmakla beraber, Akdeniz´le Karadeniz arasındaki geçidi tarafsız hale sokmak, Ermenistan, Arabistan, M...
16.00 EUR
Deli Halid Paşa
42 senelik ömrünün 22 senesi, eşkıyâlar, asiler ve düşmanlar karşısında, savaş meydanlarında; hep en ön safta, devletine, milletine sadakatle, fedakârca ve kahramanca hizmetlerle geçsin, buna karşılık ölümü, Ankara'nın göbeğinde, Milletin Meclisi'nde ve d...
21.50 EUR
Toplam 143 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1