Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 15 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Tarih - Coğrafya/Selçuklu Dönemi
Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar
Selçuklu tarihçiliğinin akla gelen ilk isimlerinden biri olan Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu meslekî hayatının on beş yılını Selçuklu tarihine ve kalan yirmi beş yılını da Selçuklulardan önceki ve sonraki Türk tarihini Selçuklular üzerinden birbirine bağlaya...
21.00 EUR
Selçuklular Zamanında Türkiye
Anadolunun fethi, Türkleşmesi ve bu ülkede Türkiye devleti, vatanı ve Türk-İslâm medeniyetinin kurulması yalnız millî bakımdan değil, İslâm ve cihân tarihlerinde de bir dönüm noktası teşkil ettiği halde bugüne kadar Türkiye Selçukluları tarihi yazılmamışt...
39.00 EUR
Selçuklular ve Kafkasya
Hiçbir millet kurmuş olduğu medeniyeti, yalnızca kendi siyasi ve coğrafi hudutları içinde yaşatmak istemez. Her topluluğun mukadderatında, mevcut ve gelecek milletlerin nâm ve hesabına deruhte edilmiş müşterek bir hisse vardır. Selçuklu sultanları için, i...
13.50 EUR
Selçuklular Zamanında Divan Teşkilatı
Bu eserde Büyük Selçuklu, Türkiye Selçukluları ve Kirman Selçuklu devletlerinin hâkim olduğu topraklarda idarî teşkilâtlarının nasıl çalıştığı gözden geçirilmektedir. İdarî teşkilât genelde iki kısımdan oluşmaktadır; a) Merkez dîvânları, b) Taşra dîvânlar...
11.50 EUR
Anadolu Selçuklu Tarihi - The Seljuks In Asia Minor
Türkiye'de de Mehmet Fuat Köprülü ve öğrencileri DTCF'de 1940'lı yıllarda başlattıkları lisansüstü çalışmalarıyla Anadolu'daki Türk varlığı ve Selçuklu tarihi üzerine ciddi yayınlar yapmışlardır. Türk tarih tezini ilk olarak Selçuklu tarihi üzerinden savu...
12.50 EUR
Selçuklu Devletlerinde Suikastlar
Suikast eylemleri tarihin her döneminde her devlet ve millet bünyesinde meydana gelmiş, siyasî ve dinî amaçlı olarak tertiplenmiş teror olaylarıdır. İslam dünyasında bu tarihi olayların yoğun olarak yaşandığı dönem, Ortaçağ Türk-İslam dünyasını zirveye ta...
11.00 EUR
Selçuknâme
Selçukluların Anadolu macerasına ait sınırlı sayıdaki kaynaklar arasında İbn Bîbî´nin Selçuknâme adlı eseri önem itibarıyla ön sıradadır. Tarih sahasında XX. yüzyılın önemli âlimlerinden birisi olan Mükrimin Halil Yinanç tarafından muhtasar olarak ve orij...
12.50 EUR
Türklerin Kayıp Yüzyılı - Beylikler Devri
Selçuklular-Beylikler-Osmanlılar bağlamında adım adım Anadolu'nun Türkleşme ve İslâmlaşma hikâyesi Türk Beylikleri Dönemi ve beyliklerin bütüncül ve kapsamlı bir araştırması Malazgirt'te kazanılan büyük zaferden sonra Anadolu coğrafyası Türklere açılmış...
10.00 EUR
Selçuklular Tarihi 2 Cilt
24 Oğuz boyundan Kınık koluna mensup olan Selçuklular, Türklerin tarih boyunca kurdukları en mühim devletlerden biridir. Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları, Irak Selçukluları gibi birçok devlet kurarak 3...
39.00 EUR
Selçuklular Tarihi - 1
24 Oğuz boyundan Kınık koluna mensup olan Selçuklular, Türklerin tarih boyunca kurdukları en mühim devletlerden biridir. Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları, Irak Selçukluları gibi birçok devlet kurarak 3...
20.00 EUR
Toplam 15 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1