Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 14 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Tüketici Davranışları
Bölüm 1: Tüketici Davranışları Kavramı ve Pazarlama Bölüm 2: Tüketici Davranış Modelleri Bölüm 3: İhtiyaçlar ve Tüketim Bölüm 4: Motivasyon ve İlgilenim Bölüm 5: Algıma Bölüm 6: Öğrenme Bölüm 7: Tutumlar Bölüm 8: Kişilik ve Kendini Tanımlama Bölüm 9: Yaşa...
17.50 EUR
Meslek Yüksekokulları Programları için İşletme Yönetimi
Günümüzde işletmecilik anlayışında hızlı değişimler yaşanmaktadır. Geleneksel işletmecilik dönemlerinde, yöneticiler, belirli bir geleceği planlıyorlardı. Ancak günümüzde hızlı değişim nedeniyle yöneticiler, çalkantılı bir çevrede belirsizliği planlamak d...
13.45 EUR
Türkiye'de Yönetsel Değerler ve Yönetici Profili Üzerine Dair Araştırma
Yönetim yazınında, Türkiye'deki işletmelerin yönetim ve örgütlemeye ilişkin uygulamalarının genel olarak batı, ağırlıklıolarak da Amerikan kaynaklı model ve yaklaşımların özelliklerini taşıdığı sıkça belirtilmekte ve bu durumun Türk toplumununn kültürel ö...
10.00 EUR
Temel İşletmecilik Bilgileri
Bu kitap, özellikle Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına rağmen diğer Yüksek Öğrenim Kurumlarındaki öğrencilere ve konuya ilgi duyan kişi ve kuruluşlara da bir kaynak niteliği taşımaktadır. Çalışmada, hedef kitl...
8.75 EUR
İMKB-100 Endeksinin Gün İçi Getirisinde İstatistiksel Testler İle Anomali Tespiti
İçindekiler 1. Giriş 2. Testler ve Test İstatikleri 3. Literatür Taraması 4. İMKB-100 Endeksinin Dakikalık Veri Setinin Analizi 5. Sonuç
9.00 EUR
Şirketlerin Kuruluşu ve İşleyiş Rehberi
Tüm işlemleri tek bir kitap ile okuyucuya sunmak amacıyla yazılmış olan bu kitap sermaye şirketleri ile ilgili kurulun planlama doğrulukları ve organları hakkında özet ve pratik bilgi vermektedir. Kitap, sermaye şirketleri kurucusu, ortağı ve yöneticisi o...
16.25 EUR
İş Gücündeki Farklılıkların Yönetimi
İçindekiler Küresel Farklılık Yönetimi Farklılıkların Etkin Yönetimi: Çalışanların Farklılık Algısı ve Ampirik Bir Araştırma Farklılıkların Yönetimi ve Cinsiyet Ayrımcılığı: İş Dünyasında Kadın Olmak Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Eşitlik İlkesi...
8.00 EUR
Genel Muhasebe (Meslek Yüksek Okullarına Yönelik)
AB sürecinde bulan Türkiye'de meslek yüksek okulları giderek önem kazanmaktadır. Mesleki eğitim ön plana çıkmaktadır. Bunun sonucunda meslek derslerine kaynak ihtiyacı doğmaktadır. Çeşitli okullardan gelen öğrencilerin anlayabilecekleri bir seviyede ticar...
7.00 EUR
Örgüt Kültürü
12.50 EUR
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği
Özet: Girişimciliğin önemi, teşvik edilmesi ve iyi bir altyapı oluşturulması konusunda günümüzde toplumda her düzeyde (mesleki örgütler, işletmeciler, devlet, kamuoyu vs.) ortak bir konsensüs oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumu mesleki örgütl...
8.25 EUR
Toplam 14 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1