Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 44 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:İletişim - Medya/Halkla İlişkiler
Hegemonya ve Emek
Hegemonya, bilincinboyundurukaltınaalındığıbirdüzeniifadeeder. Bilinci, insanın hem hapishanesi hem de bu hapishaneninbekçisiişlevigörür. Böylelikleiktidar, insanıkendisiylebağlayıpboyundurukaltındatutar. Kendibilincinehapsedileninsanburadannasılçıkar? Bi...
10.00 EUR
Halkla İlişkiler Nedir?
Kavramsal Çerçeve *Pazarlama İletişiminde Halkla İlişkilerin Yeri *Proaktif ve Reaktif Halkla İlişkiler *Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişim Süreci *Halkla İlişkiler Eğitimi *Kurum İçi Birim mi Danışman Ajans Mı? *Halkla İlişkiler Uygulamalarında Hedef Ki...
29.75 EUR
İletişimin Gücü
Wayne MELANSON, Marketing Communications versus Public Relations: Toward an Understanding of Differences and Commonality *Dilara KANTEMİR TOROS, Sosyal Medya Ekosisteminde Pazarlama Halkla İlişkileri: MPR ve Web 2.0 *Nazlım TÜZEL URALTAŞ, Dijitalleşen Hed...
16.25 EUR
Halkla İlişkiler Uygulaması
Fraser Seitel'ın kaleme aldığı bu kitap, halkla ilişkiler çalışmalarını kuram ve uygulama iş birliği içinde profesyonel bilgi birikimi ile ele almaktadır. Sosyal medya, etik ve kurumsal iletişim alanına giren bütün çalışmalarla ilgili detaylı birçok bilgi...
22.50 EUR
Halkla İlişkiler
Türkiye'de henüz halkla ilişkiler tam olarak anlaşılamamışken kurumsal iletişim telaffuz edilmeye başlandı. Sorulmadığında çok kişinin bildiği, sorulduğunda da çok az kişinin bildiği bir kavram halkla ilişkiler. Aslında halkla ilişkiler için zor ve anlaşı...
12.50 EUR
Stratejik Halkla İlişkiler ve Uygulamaları
Bu kitap, stratejik halkla ilişkileri örgütün strateji düzeylerine sağladığı katkı doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla ele alarak halkla ilişkilerin stratejik olma durumunu hem teorik hem de uygulama perspektifiyle tartışmıştır. Üç bölümden oluşan kitab...
13.00 EUR
İş Yaşamına Hazırlık
Günümüzde üniversite mezunlarının en büyük kaygısı istedikleri nitelikte bir iş bulamamaktır. Üniversite sayılarının ve buna bağlı olarak mezun sayılarının hızla artması, iş bulma konusunda şiddetli bir rekabete yol açmıştır. Bu rekabette başarılı olmak i...
13.50 EUR
Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi
*Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kamu Diplomasisi *Diplomasi, Yeni Dünya Düzeni ve Kamu Diplomasisi *Uygulamada Kamu Diplomasisi *Kültür ve Kültürel Diplomasi
19.75 EUR
Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları
Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler, yaşamın birçok alanındaki değişim ve dönüşümlerle beraber halkla ilişkiler alanında da yeni kavram ve uygulamaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Tüm bu kavram ve uygulamaları genel olarak dijital halkla ilişkil...
16.00 EUR
Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma
Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma kitabını yazmaya başlarken amacımız yeni gelişmeleri de dikkate alarak halkla ilişkiler alanında ortaya çıkan uzmanlık alanlarını gözden geçirmekti. Alanın profesyonellerine ve halkla ilişkiler alanında eğitim gören öğrencil...
14.50 EUR
Toplam 44 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1