Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 55 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Tarih - Coğrafya/Bölgeler Tarihi
Mezopotamya'da Kürt Uygarlık Tarihi
Kürtler hiç şüphesiz Ortadoğu'nun en kadim, en özgün, en gizemli halklarından biridir. Tıpkı aynı coğrafyayı bölüştükleri Ermeniler, Aramiler, Asuriler, Süryaniler, Kaldaniler, Nasturiler, İbraniler, Şemsiler gibi... Yaşam biçimleri, inançlar ve diller öy...
7.50 EUR
Avrupalı Gözüyle Kafkaslar ve Orta Asya (1890)
18 ve 19. Yüzyıllar sömürgecilik çağının tepe noktasını oluşturmuş ve dünyanın neredeyse bütün coğrafyaları büyük güçlerin çıkar çatışma alanlarına dönüşmüştür. Bizler çeşitli şekillerde tarih kitaplarından bu çatışmaların nasıl geliştiğini ve sonuçta nas...
12.50 EUR
Britanya Adaları Tarihi
İngiltere, İskoçya, İrlanda ve Galler. Nüfusu, dünya tarihindeki yeri, dili ve kültürüyle Britanya Adaları'nın öne çıkan ulusu İngiltere'dir. Ancak İngiltere de aslında tıpkı Galler, İskoçya ve İrlanda gibi Birleşik Krallık'ın bir bölgesidir. Bu doğrultud...
16.75 EUR
Leyleğin Kanadında
Mehmet Akif vakt-i zamanında, ülkesinde gördüğü yanlışlıkların, kötü gidişatın önlenmesinde hata üzerine hata yapıldığına şahit olarak tüm Türk gençliğini temsil ettiğine inandığı Asım'ı bir kenara çeker ve ona şöyle nasihatte bulunur. "Bak Asım! Bö...
7.00 EUR
Balkanlarda Kuşatma Var
Batı; değiştirdi, dönüştürdü. Farklı dillere, dinlere, geleneklere, kültürlere hayat hakkı tanımadı. Bütün dilleri, kültürleri, dinleri kendine benzetmeye ve tekleştirmeye çalıştı. Bütün Doğu toplumlarını ve halklarını modernizm dininin mü'minleri hâline...
14.00 EUR
Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II (2 Cilt, Ciltli, Kutulu)
Konusunda uzman 52 yazar ve araştırmacının kaleminden Beyoğlu... Makaleler, görsel malzemeler ve çizimler... Ülkemizin batıya açılan kapısının tarihi... Bir dönem Sykai, daha sonra Pera, şimdilerde Beyoğlu ismi ile anılan bölgenin kültürel geçmişi, gün...
150.00 EUR
10. Asırda İslâm Coğrafyası
Bu kitap İslâm coğrafyacılığının altın çağı olan X. yüzyıl coğrafyacılarından Nusaybinli Ebu'l Kasım İbn Havkal'in Sûrat el-Arz (Yer'in Haritası) adlı eserinin tercümesidir. Eseri İslâm dünyasının tam bir ayrıntılı coğrafyasıdır. Ancak teknik bir coğraf...
19.50 EUR
Ehl-i Haklar ve Dersim
Ehl-i Haklar ve Dersim, 1932-1936, 1937-1938 ve 1939 tarihlerinde Dersim'de yaşanan acı olayların bugüne kadar gizlenmiş bazı önemli belgeleri ile Dersim'in tarihi, dili, inancı ve kültürel değerleri konularında yeni bilgi ve bulgular sunuyor. Kitap, yaza...
10.00 EUR
Gelenek ve Değişim Ekseninde Trabzon Halk Hekimliği Üzerine Bir Araştırma
Çalışmamızın ana konusu olan halk hekimliği, halk bilimi dalları içerisinde hak ettiği ilgiyi görememiş bir alandır. Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda, belli bir yörenin belirlenmiş bir dönemine ait halk hekimliği uygulamaları hakkında derlemeler yapıl...
12.00 EUR
Toplam 55 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1