Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 70 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Endülüs
Gezinti... Bir gezintiye davet ediliyorsunuz. Aşina olduğunuz bir semte, bir mahalleye... İspanya uzak memleket ama Cordoba, Granada, Sevilla, yani tekmili birden "diyar-ı Endülüs" ise hemen yanı başımız. Arenaları, flamenkosu; "al-kasr&q...
7.48 EUR
Alaca Siyaset
Alaca siyaset yakın tarihimizin bir siyaset ustasının gözünden panoraması. 60'lı yılların özel hatıra defterinden biri diyebileceğimiz "Alaca Siyaset" siyasetimizin aksayan yönlerini cesur ve sempatik bir dille anlatıyor. Birebir yaşadığı ibretl...
5.00 EUR
Anadolu Ve Ermenistan'a Yolculuk
19.Yüzyıl'ın ikinci yarısında Osmanlı coğrafyası hayli karışıktır.Bir taraftan yaşanan Balkan ve Rus harpleri diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin modern çağa ayak uydurma çabaları ortayakaosla dolu bir görüntü çıkarmaktadır. Balkan milletlerinin ayaklanma...
14.50 EUR
18.Yüzyılda Türkiye Ve İstanbul
Antonie Olivier'in Türkiye Seyahatnamesi bir Avrupalı'nın Osmanlı Devleti ile ilgili detaylı ve sürükleyici gözlemlerini ve incelemelerini içermektedir. Fransız bir doktor olan Olivier Fransız Devrimi'nden sonra politik amaçlarla, İstanbul'a Fransız Hüküm...
11.00 EUR
Timur Devrinde Kadis'ten Semerkant'a Seyahat
Seyahatnameler sadece bir gezi kitabı değil aynı zamanda dönemlerinin siyasi ve toplumsal yönlerine ışık tutan önemli birer tarihi belgedirler. Seyyah basit bir aktarıcı değildir. Gördüklerini kendi süzgecinden geçirip yorumladıktan sonra aktarır. Bunları...
11.00 EUR
Bağdat Basra Yollarında
KAN GÖLÜNE DÖNEN ORTADOĞU'YA HASAN HÜSEYİN'İN GÖZÜNDEN BAKMAK... Mart 1974'te, Hasan Hüseyin (Korkmazgil), Irak'a, geleneksel Mirbet Şiir Şenliği'ne davet edilir. Orada yaşadıklarını, gözlediklerini, yorumlarını not eder. Duyarlı ve yürekli bir ozan içi...
15.00 EUR
Elhamra
Washington Irwing, 19. yüzyılın önemli edebiyatçı ve seyyahlarından biri. Yüzyıl başlarında gezdiği İspanya coğrafyasından yaşadığı ülke ABD'ye dönüşünde muazzam bir birikim yayınlamıştır. Bu kitap, onun Endülüs coğrafyasında yaşadıklarını ve izlenimlerin...
8.50 EUR
Seyahatnameden Seçmeler
Tarihin en önemli seyyahlarından Evliya Çelebi, elli bir yıllık seyahat hayatı boyunca gezdiği yerleri ve gördüklerini samimi ve nükteli bir üslupla kayda geçirmiştir. Seyahatname, Evliya'nın gezdiği memleketlerdeki yaşantıyı, o coğrafyada yaşayan dilleri...
3.00 EUR
İbn Battuta Seyahatnamesi
XIV. yüzyıl İslâm âlemi ile birlikte Türk dünyasını canlı levhalar halin¬de aksettiren önemli kaynaklardan biri de İbn Battuta'nın Tuhfetu'n-Nuzzâr fî Garâibi'l-emsâr ve Acâibi'l-esfâr adlı seyahatnamesidir. 1325 yılında, 22 yaşında iken hac maksadıyla me...
23.00 EUR
Seyahatname
Evliyâ Çelebi (d. 25 Mart 1611, İstanbul - ö. 1682), 17. yüzyılın önde gelen gezginlerindendir. Elli yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplamıştır. Çelebi ailesi aslen Kütahyalı olup, fetihten sonra İ...
5.00 EUR
Toplam 70 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1