Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 89 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Ekonomi ve İşletme/Ekonomik Araştırmalar
Ceo Olmaya Giden Yol
Bir Kurumun En Üst Basamağına Yükselebilmenin Kuralları Bir fili saklamaya çalışmayın! Sürpriz gibi görünen iflaslar, zamanında iyi saklanmış görünen ama başıboş bırakıldığı için sonrasında felakete sebep olan fillerin yol açtığı sonuçlardır. Her bir...
8.75 EUR
Tüketim
Tüketim faaliyetleri sonucunda, ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığı, gerçekte ihtiyaç yerine arzularının peşinde tüketimi amaç haline getirip getirmediği, tüketimi gerçekleştirebilmek için değerli kaynaklarını heder edip etmediği, değer yargılarından ta...
10.00 EUR
Nörofinans
"Küresel Para Savaşları", 2008 Wall Street merkezli küresel mali krizin küresel ekonomiyi getirdiği noktayı en iyi anlatan tanım. Amerikan ordusu Mart 2009'dan itibaren 60 ekonomi ve finans uzmanının rehberliğinde küresel finans savaşı tatbikatı...
18.50 EUR
Fiyatlandırma Sırları
Fiyatlandırma, düşündüğünüzden daha zengin bir alan. Karşılaştığınız bir pazarlama hilesi, Poundstone'un kitabında okuduğunuz bir şeyi hatırlattığı zaman yüzünüzde oluşan tebessüm? Paha biçilemez." Peter Coy, Bloomberg Business Week İnsanlar müziğ...
15.00 EUR
Çin
Çin dünya ekonomisinin öylesine önemli bir oyuncusu ki, Çin'i anlamak, Çin hakkında bir fikir sahibi olmak artık vazgeçilmez olmaya başladı. Günümüzde dünyanın her ekonomisi ve her sektörü Çin'in etkisi altında. Oysaki en büyük ticaret ortağımız olmasına...
12.00 EUR
Sosyal Bütçe Anlayışı
Maliye politikasının en önemli hedeflerinden olan gelir dağılımı sağlama amacına yönelen bütçe anlayışı günümüzde sosyal bütçe olarak ifade edilmektedir. Çünkü araç olarak sosyal bütçenin ve amaç olarak adil gelir dağılımının ortak noktası kişilerin yaşa...
19.00 EUR
Projelerde Faizsiz Finansman
?Küreselleşmenin kıskacındaki ulusal ekonomiler için bir çıkış yolu olarak faizin olmadığı sistemleri işleyen Projelerde Faizsiz Finansman, bunu yaparken iktisat bilimine ilişkin temel konuları da derli toplu bir biçimde, akıcı bir dil ve sade bir üslupla...
7.50 EUR
Kriz İletişimi
Kriz Kavramı ve Krizlerin Yönetilmesi *Proaktif Kriz Yönetimi: Sorunların ve Risklerin Yönetimi *Kriz İletişimi Vaka Analizi Örnekleri
12.50 EUR
Borsada Doğru Düşünmenin Şifresi
Günümüzde yatırım araçlarına olan ilgi önemli oranda artmıştır. Bilginin en önemli girdi sayıldığı günümüzde, bilgi internet aracılığıyla kolayca ulaşılabilir hale gelmiştir. Buna rağmen, birçok yatırımcı bilgiye sahip olsa bile içsel ve dışsal etkilerden...
8.50 EUR
Toplam 89 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1